Formål

Vi vil undersøge vigtigheden af en specifik gruppe af immunceller, de såkaldte CD8 T celler, i forbindelse med udvikling af multiple sklerose (MS). I de seneste år har forskning vist, at der er en sammenhæng mellem infektion med Epstein-Barr-Virus (EBV) og udvikling af MS. Vi tror, at specifikke CD8 T celler, som bliver aktiveret ved en EBV infektion, kan angribe et lag som ligger omkring nogle hjerneceller og derved potentielt føre til sygdomsudviklingen. Vi kan dermed klarlægge vigtigheden af disse celler og undersøge muligheden for udvikling af lægemidler til MS patienter.

Mød forskeren: Lasse Frank Voss, PhD studerende, Kandidat i Molekylærbiologi

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Det der driver mig personligt, er først og fremmest at gøre en forskel for patienter med MS. Jeg har altid været enormt interesseret i hjernen og sygdomsmekanismer i forbindelse med neurologiske lidelser, men samtidig også meget interesseret i immunsystemet. Feltet hvor vi arbejder med både immunologi og hjernen er på vej frem med hastige skridt, og det er enormt interessant at være en del af dette felt. Derudover, brænder jeg også for tætte samarbejder mellem basalforskningen og hospitalerne hvilket dette projekt til fulde tillader mig at arbejde med. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Alle Støtten fra Scleroseforeningen er helt essentiel for at kunne lave denne dybdegående undersøgelse af CD8 T cellerne i patienter med MS. Det vil både tillade os at undersøge patientmaterialet i den dybde som vi ønsker, og samtidig tillade at jeg dedikerer mig til projektet i et omfang som ellers ikke ville være muligt. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2022: 400 000 kr.

2023: 759 072 kr.

Projektperiode

2022 – 2025

Projektets nøgleord

  • Immunologi
  • Sekundær progressiv MS
  • Virusinfektioner
  • Demyelinisering