Formål

Dette studie afser ny analyser af avancerede MR data som indsamles i det store nationelle behandlingsstudie DanNORMS. Vi bruger nye metoder baseret på en videreudvikling af diffusionsvægtet MR (DWI). DWI måler vands tilfældige bevægelser (diffusion) som påvirkes af vævets mikrostuktur (dvs. cellers tæthed, størrelse og form) og er allerede i dag en følsom forskningsmetode for at detektere subtile vævsforandringer i MS. Den ny metode er i stand til at adskille forskellige mikroskopiske effekter og kan derved hjælpe os at forstå og forudsige enkelte læsioners udvikling.

Mød forskeren: Henrik Lundell, PhD

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Da jeg første gang så de muligheder vi har for at danne billeder af hjernen med MR for at bedre forstå den blev jeg meget fascineret og fanget af muligheden at gøre det endnu bedre. Hjernens funktion og helse er centrale for vores liv og udvikling som mennesker og at kunne se hvordan en sygdom påvirker mennesket indefra ser jeg som et afgørende værktøj for at forbedre livet for mennesker der lever med MS. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Denne bevilling er afgørende for at kunne gå i dybden med de ny data som kommer ind i det nationelle behandlingsstudie DanNORMS. Jeg vil få mulighed at teste ny hypoteser som jeg håber kan give os ny værktøjer til diagnosticering i fremtiden og samtidig øger vi værdien af de data som allerede indsamles. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2023: 350 000 kr.

Projektperiode

2024 – 2026

Projektets nøgleord

  • Diagnosticering
  • Medicinsk teknologi
  • Primær progressiv MS
  • Attakvis MS
  • Billeddiagnostik