Formål

Formålet med dette forskningsprojekt er at udnytte Danmarks nye, nationale ultra-højfelts MR scanner, til at fange skelroserelaterede skader i den grå substans. Vi ønsker at udvikle teknikker, der kan bruges til at undersøge, hvordan enkelte skader i den motorisk hjernebark påvirker patienters håndfunktion. Herved forventer vi at kunne forudsige, hvordan sygdommen udvikler sig samt præcisere diagnosticeringen.

Mød forskeren: Ph.d. studerende Mads A. J. Madsen

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Personligt bliver jeg drevet af det store potentiale der er i at kombinere de nyeste forskningsmetoder til at undersøge, hvordan multipel sclerose påvirker hjernen og dermed komme tættere på en forståelse af sygdommen. Ved at bruge de nyeste videnskabelige metoder kan vi både visualisere de skader sygdommen forårsager i hjernen, men også stimulere hjernen, for på den måde at undersøge sygdommens konsekvenser for f.eks. håndfunktionen. Vi forventer at dette vil kaste helt nyt lys over, hvordan multipel sklerose påvirker hjernen, og hvordan hjernen ”svarer igen” på disse skader. Således kan vi være med til at skabe ny viden og forbedre forståelsen af sygdommens udvikling; et potentiale, der i sig selv er utroligt motiverende for mig 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Støtten fra Scleroseforeningen til dette projekt betyder, at vi har fået mulighed for, som nogle af de første i verden, at undersøge i dybden, hvorledes hjernens grå substans påvirkes af multipel sklerose. Vi har nu en enestående mulighed for at udvikle helt nye banebrydende metoder til MR billeddannelse af sygdommen. Midlerne for Scleroseforeningen betyder helt konkret, at vi får mulighed for at verificere og forbedre vores metoder hos de mennesker, der potentielt kan få gavn af dem, nemlig MS-patienterne. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2016: 715 000 kr.

2017: 719 000 kr.

2018: 443 000 kr.

2019: 100 000 kr.

Projektperiode

2017-2020

Projektets nøgleord

  • Medicinsk teknologi
  • Demyelinisering
  • Kognition
  • Attakvis MS
  • Sekundær progressiv MS
  • Neurofysiologi
  • Billeddiagnostik
  • Diagnosticering