Formål

Vi undersøger molekyler fra forskellige typer hjernelæsioner (akutte, kronisk aktive, inaktive og reparerende) fra progressive MS-patienter for bedre at forstå mekanismerne bag læsionsudvikling. Vi vil identificere de molekyler, som er ansvarlige for heling med henblik på behandling af patienter med multiple sklerose (MS). Vores mål er at nå frem til de afgørende data i dysfunktionen af en sygdomsramt menneskehjerne og afsløre nye væsentlige molekyler for behandling. I dag er behandling af den progressive MS (SPMS) ineffektiv. Ved hjælp af de nyeste metoder undersøger vi menneskevæv, som kun få har adgang til. Det gør vores studie banebrydende og fører os et skridt nærmere valide svar på gåden om SPMS. For nylig har vi fundet specifikt RNA i hjernen hos patienter med SPMS, og ved at kombinere hundredvis af disse gener, fandt vi signaturer, der kan have betydning for heling. Samtidig observerede vi, at astrocytcellerne har et forskelligt RNA-mønster i heling vs kronisk skadende læsioner.

Mød forskeren: Maria Louise Elkjær, Ph.d.

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Jeg synes, det er trist, at MS kan ramme i en ung alder, samtidig med at sygdommen er så uforudsigelig for den enkelte patient. Jeg finder det mystisk, hvorfor der er så mange i Danmark, der får MS sammenlignet med sygdomsramte i fx Sydeuropa. Værre er, at i den progressive fase, er der ikke effektive behandlingsmuligheder. Derfor synes jeg, det er ekstremt vigtigt at finde ud af, hvad der sker helt ned på molekylært niveau. Jeg finder hjernen ekstremt spændende og er enormt nysgerrig efter at forstå den bedre. Jeg oplever stor glæde og tilfredshed, når vores gruppe eller forskningsgrupper rundt i verden når frem til resultater, der kan føre os en lille smule nærmere behandling for progressiv MS. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Det har afgørende betydning for vores projekt at modtage finansiel støtte. De teknikker, som vi bruger til at identificere alle molekylerne i de forskellige læsionstyper, er meget dyre. Det er nye sensitive og specifikke teknikker og teknologier, som gør det muligt at få flest mulige data. Uden dem ville vi aldrig have mulighed for identificere de molekyler, der kan være ansvarlige for heling og skade samt de biomarkører, der har potentiale til at give os informationer om prognosen. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2016: 441 000 kr.

2017: 439 083 kr.

2018: 460 000 kr.

Projektperiode

2017-2020

Projektets nøgleord

  • Primær progressiv MS
  • Remyelinisering
  • Demyelinisering
  • Neuropatologi
  • Sekundær progressiv MS
  • Virusinfektioner
  • Immunologi
  • Genetik
  • Spinalvæske (rygmarvsvæske)