Formål

Multiple Sklerose (MS) opfattes traditionelt som en sygdom drevet af immunsystemets T celler, men behandling med antistoffer mod B celler har vist sig at have markant sygdomsdæmpende effekt. Trods effektiv dæmpning af sygdomsaktiviteten ses alligevel gradvis forværring af sygdommens symptomer hos mange patienter. Endvidere er behandling af progressiv (fremadskridende) sklerose vanskelig, og der findes kun enkelte lægemidler med begrænset effekt hos disse patienter. Dette kan skyldes at der er særlige undertyper af immunceller som driver udviklingen af progressiv MS, der ikke påvirkes af de tilgængelige MS-behandlinger. Nyere forskning har vist, at mononukleære fagocytter (monocytter, makrofager og mikroglia) kan være afgørende for udviklingen af PPMS. Derfor ønsker vi at undersøge hvordan mononukleære fagocytter fungerer og aktiveres ved attakvis og progressiv MS, og hvordan de påvirkes af sygdomsdæmpende MS-behandling. Håbet er en bedre forståelse af sygdomsmekanismerne ved MS, og at det kan føre til udvikling af behandlinger med bedre effekt på bl.a. progressiv MS.

Mød forskeren: Marie Mathilde Hansen, Medicin

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Immunsystemet og autoimmune sygdomme har altid fascineret mig, og ved at være en del af en MS forskningsgruppe kan jeg kombinere denne interesse med min kliniske interesse for neurologi. For mig er det meget motiverende, givende og forpligtende at møde MS patienter som engagerer sig i vores kliniske projekter med ønske om at bidrage til bedre forståelse af sygdomsmekanismer og behandlingsmuligheder for MS. Denne udvikling vil jeg også gerne være en del af. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Støtten fra skleroseforeningen er for os en vigtig anerkendelse af at projektet er betydningsfuldt og at det har potentiale. Midlerne går til gennemførsel af projektet og bringer os på sigt nærmere en bedre forståelse af immunsystemets cellers betydning for udvikling af MS. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2021: 832 000

2022: 980 000

Projektperiode

2022 – 2022

Projektets nøgleord

  • Primær progressiv MS
  • Attakvis MS
  • Immunologi
  • Sygdomsmodificerende behandling