Formål

Vi ønsker at undersøge, om der diagnosticeres for få børn med MS i Danmark. Desuden vil vi undersøge, om infektioner i barndommen medfører en øget risiko for MS. Derudover vil vi undersøge, om to biomarkører (chitinase 3-like 1 og neurofilament light chain) kan hjælpe med at diagnosticere MS tidligere.

Studierne er klinisk relevante, fordi både et præcist estimat af sygdomsforekomsten af MS hos børn og en evaluering af diagnostisk er vigtigt for at sikre en tidlig diagnose og dermed behandling. De to biomarkører kan muligvis hjælpe til at stille diagnosen tidligere.

Mød forskeren: Phd studerende Magnus Boesen

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Jeg er fascineret af, hvordan vi opnår ny og evidensbaseret viden, og så vil jeg gerne være med til at kortlægge området “MS hos børn”. Derudover har vi i kraft af de valide danske registre (f.eks. Det Danske Scleroseregister) mulighed for at undersøge forskningsområder i Danmark, som man ikke kan undersøge i andre lande. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Mit forskningsprojekt ville ikke have kunnet lade sig gøre uden støtte fra Scleroseforeningen. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2016: 500 000 kr.

2017: 157 000 kr.

2018: 100 000 kr.

Projektperiode

2015-2018

Projektets nøgleord

 • Tarmbakterier/mikobiom
 • Immunologi
 • Diagnosticering
 • Sociale forhold/arbejdsmarked/uddannelse
 • Ætiologi/epidemiologi (sygdomsårsager/udbredelse)
 • CIS (klinisk isoleret syndrom)
 • MS og børn
 • Kognition
 • Demyelinisering
 • Virusinfektioner
 • Spinalvæske (rygmarvsvæske)