Formål

Fampridin (Fampyra) er en behandling for gangbesværede sclerose patienter. Vi ønsker at validere ultralyds speckle tracking (UST) som er en ny undersøgelsesmetode til vurdering af muskelfunktionen før og under fampridin behandling. Herved kan målgruppen for behandling med fampridin potentielt udvides til andre funktionsnedsættelser end gangbesvær. Ligeledes ønsker vi, at undersøge, om der findes en sammenhæng mellem ændringer i muskelfunktionen (målt via UST) og relevante sygdomsmarkører fundet gennem blod- og urinprøver.

Mød forskeren: Phd. studerende Maria Thorning Christensen

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Multipel sclerose er en sygdom som rammer bredt, på det personlige plan. Det er en kronisk sygdom som ofte rammer tidligt i livet og hvor forløbet er uforudsigeligt, men med en prognose hvor funktion og ofte også kognition bliver dårligere med årene. Det som motivere mig i min forskning er, på et valideret grundlag, at kunne optimere de nuværende behandlingsmuligheder, at skabe sammenhængende behandlings- og rehabiliteringsforløb, at udvikle nye metoder som gør os klogere på sygdommens natur og derved opnå nye og forbedrede behandlingsmål samt forbedret langtidsprognose for denne patientgruppe. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Fondsmidler fra private organisationer og fonde er essentielle for at ethvert forskningsprojekt kan gennemføres. Men når man taler sclerose-forskning, så er støtten fra Scleroseforeningen et blå-stempel af projektet, som vi er stolte af at have fået. Rent praktisk betyder støtten fra Scleroseforeningen, at vi er i stand til at anskaffe os testudstyr til dele af de inkluderede undersøgelser samt at vi kan udføre relevante analyser for at opnå projektets målsætning. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2018: 300 000 kr.

Projektperiode

2018-2022

Projektets nøgleord

  • Rehabilitering
  • Billeddiagnostik
  • Medicinsk teknologi
  • Symptombehandling