Formål

Nærværende projekt ønsker at afklare variabiliteten i dette udtryk blandt raske og blandt MS patienter. Vi vil i nærværende projektet bidrage til at afklare de molekylære mekanismer, der ændrer dette udtryk og dermed potentielt GAs og LL-37 indflydelse på leukocytter. Projektet anvender patient og andet humant prøvemateriale for at holde et klart sygdomsrelateret fokus. Projektets fund sigter således mod en bedre forståelse af, hvorledes GA skal anvendes for at opnå maksimal effekt, specielt i forhold til anti-inflammatoriske mekanismer udløst af drab af T lymfocytter. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2015: 200 000 kr.

2016: 77000 kr.

Projektperiode

2016-2017