Formål

Mikroglia ændrer deres fænotype med alderen, idet de ikke understøtter neuroner, fjerner snavs og fremmer myelinisering, hvilket hæmmer helbredelse fra MS. Vi har vist, at transplantation af neonatal population af mikroglia kan vende MS-symptomer i dyremodeller. Etiske og praktiske overvejelser begrænser den kliniske brug af disse celler. Derfor er vores mål i dette projekt at inducere sådanne beskyttende mikroglia via vores nylig identificerede, klinisk tilgængelig cellepopulation. Hvis det viser sig at være succesfuldt, vil det være en banebrydende opdagelse, der fører til den første effektive terapi, der modvirker handicaps i MS.

Mød forskeren: Agnieszka Wlodarczyk, PhD in health sciences

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Jeg har været interesseret i neurovidenskabelig forskning siden begyndelsen af min ph.d. Jeg mener oprigtigt, at sclerose fortsat er et af de mest afgørende uopfyldte kliniske problemer, der skal løses, i betragtning af den invaliderende virkning, det har, og den patientgruppe, det påvirker (unge voksne, især kvinder i den fødedygtige alder). Jeg er stolt over, at jeg kan være en del af dette felt, og jeg ville være enormt tilfreds og belønnet, hvis min forskning på en eller anden måde bidrog til at forbedre trivslen hos mennesker, der lider af sclerose. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Scleroseforeningens bevilling er et fremragende springbræt for mig som forsker til at videreføre banebrydende, uafhængig, sclerose-orienteret forskning. Det vil hjælpe mig med at udvide min egen forskergruppe og facilitere mit internationale forskningsnetværk. Det vil give mig mulighed for at undersøge nye remyeliniserende og immunmodulerende mekanismer, der i sidste ende vil bane vejen for udvikling af nye behandlingsstrategier, der reverserer handicap i sclerose. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2022: 212 600 kr.

Projektperiode

2023 – 2023

Projektets nøgleord

  • Dyremodeller af MS
  • Remyelinisering
  • Imunologi