Formål

Formålet med dette forskningsprojekt er at kunne undersøge blod-hjerne-barrierens gennemtrængelighed i hjernens grå substans, for at se hvorvidt denne kan være en sygdomsmarkør for sygdomsaktivitet med progressiv MS. Dette gøres ved brug af en hel ny MR skanningsteknik. Vores hypotese er at blod-hjerne-barrieren er utæt fortrinsvis i den grå substans og dette har en sammenhæng med sygdommens udseende i hjernen. Det er vigtigt fordi vi forventer at projektet kan give ny viden om sygdomsprocessen ved progressiv multiple sclerose og potentielt forbedret forudsigelse af behandlingsrespons ved denne sygdom, hvilket på sigt muliggør forbedret forståelse af sygdommen og udvikling af nye behandlingsmetoder.


Vi ønsker desuden at undersøge sammenhængen med biomarkører for celle-transport over blod-hjerne-barrieren målt i spinalvæsken. Der findes aktuelt et stort udækket behov for billeddannede metoder der kan visualisere sygdomsprocesserne samt behandlingseffekt ved de progressive former for MS, hvilket målinger af blod-hjerne-barriere tæthed potentielt kan bidrage med

Mød forskeren: Derya Tireli, Læge, Ph.d studerende

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Det er patienter med progressiv Multipel Sklerose der er i fokus i dette projekt.
Hidtil har der været ringere behandlingsmuligheder for disse patienter, og jeg håber derfor at dette forskningsprojekt vil åbne nye døre op og bidrage til forbedrede behandlingsmuligheder og måske på sigt også et bedre liv for dem. Dette er min drivkraft. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Den økonomiske støtte er helt essentielt for projektets eksistens. Uden støtten fra Scleroseforeningen, ville der ikke kunne frikøbes tid og ressourcer til forskningsprojektet, da forskning kræver tid med omhu, hvis man vil opnå det man ønsker. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2022: 442 984 kr.

2023: 623 042 kr.

Projektperiode

2023 – 2025

Projektets nøgleord

  • Spinalvæske (rygmarvsvæske)
  • Billeddiagnostik
  • Diagnosticering
  • Primær progressiv MS
  • Neurofysiologi