Formål

Projektet er opdelt i en klinisk og en eksperimentel del, med det formål at kortlægge mekanismer ved synsnervebetændelse (ON), der kan være første symptom ved multipel sklerose (MS) eller MS-lignende sygdomme. ON medfører ødelæggelse af myelinskeden og nervefibre, og kan føre til nedsat syn eller blindhed.

I den kliniske del bestemmes først forekomsten. Derefter karakteriseres sygdomsprocessen, og forløbet og sygdomsmarkører i blod og rygmarvsvæske identificeres. Derudover udføres analyse af nethindens tykkelse med såkaldt optisk kohærenstomografi, der også afspejler den kliniske udvikling af sygdommen. De molekylære mekanismer for sygdommen undersøges ved hjælp af en sygdomsmodel i mus. Undersøgelse af signalproteinet interleukin 10 (IL-10) hos ON patienter er særligt lovende som markør. I vores dyremodel for NMOSD undersøger vi betydningen af IL-10 for vævsskade særligt i synsnerven. Projektet kan medvirke til at belyse udviklingen fra ON til MS eller NMOSD.

Projektet vil muliggøre tidlig diagnostik og behandling og bidrage til større viden om sygdommen.

Mød forskeren: Sofie Forsberg Sørensen

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

MS og NMOSD er kroniske og muligt invaliderende sygdomme, der rammer yngre mennesker. Forståelse af disse sygdomme og udforskning af nye biomarkører kan lede til tidlig diagnostik og mere effektiv behandling, der kan gøre en forskel for mennesker med MS eller NMOSD og vil give dem mere sikkerhed omkring fremtiden. Det er personligt givende at arbejde systematisk og forstå komplekse udfordringer og deltage i nationale og internationale diskussioner om MS og NMOSD. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Forskningsmidler muliggør projektets gennemførelse med analyse af biomarkører og etablering af en dyremodel med henblik på at belyse sygdomsmekanismen bag synsnervebetændelse. Vores forskning er vigtig og relevant for en bedre behandling af patienter med MS eller NMOSD.

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2015: 191 000 kr.

2016: 250 000 kr.

2017: 143 000 kr.

Projektperiode

2014-2019

Projektets nøgleord

  • Genetik
  • Ætiologi/epidemiologi (sygdomsårsager/udbredelse)
  • Immunologi
  • CIS (klinisk isoleret syndrom)
  • Billeddiagnostik