Formål

Ca. halvdelen af alle patienter med synsnervebetændelse udvikler senere sklerose. Aktuelt kan man kun i nogle tilfælde forudsige, hvem med synsnervebetændelse som vil udvikle sklerose. Vi vil undersøge, om der er andre faktorer, som kan forudsige hvem med synsnervebetændelse, der vil udvikle sklerose og hvordan deres forløb vil blive. 56 patienter som fik synsnervebetændelse for 5 år siden, vil blive genundersøgt, for at se, hvem der har fået sklerose. Bedre sklerose-markører vil det gøre det nemmere at forudsige, hvilket forløb patienterne kan forvente, starte den rigtige behandling tidligt og mindske handicap på sigt. Det giver et bedre liv for patienterne og store besparelser for samfundet.

Mød forskeren: Læge Josefine Britze

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Multipel sklerose er en sygdom som har rigtig store personlige omkostninger for patienterne, fordi den ofte rammer tidligt i livet, er kronisk og forløbet er så svært at forudsige. Samtidig er det en meget kompleks og multifacetteret sygdom, hvor vi ved at både miljø og arv spiller væsentlige roller i forhold til hvorfor man får sygdommen, men også hvordan den forløber. Det, der motiverer mig er, at man igennem en bedre forståelse omkring sygdommens natur, potentielt kan forbedre livet for dem der lever med sklerose, ved at skabe mulighed for bedre behandling og tidligere prognose for sygdommen. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

For at der kan forskes i sklerose og dermed skabes bedre levevilkår for folk med sklerose, er det helt essentielt at der gives økonomisk støtte. Støtte fra patientforeninger som Scleroseforeningen betyder, at vi kan undersøge de ting, som giver værdi for folk med sklerose. Den eneste måde, vi for alvor kan forbedre vilkårene for folk med sklerose på er, at forske i sygdommen, måder at behandle den og værktøjer til at leve med den. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2017: 200 000 kr.

Projektperiode

2018 – 2019

Projektets nøgleord

  • Billeddiagnostik
  • Neurofysiologi
  • CIS (klinisk isoleret syndrom)
  • Ætiologi/epidemiologi (sygdomsårsager/udbredelse)
  • Immunologi
  • Spinalvæske (rygmarvsvæske)