Formål

Formålet med studiet er at få et bedre kendskab til, hvad der sker i årene op til, at man som sklerosepatient får sit første symptom. Den fase af sygdommen ved vi ikke særlig meget om i dag. Vi vil med dette studie gerne blive bedre til at forstå hvad der gør, at nogle mennesker får sklerose imens andre ikke gør. Især vil vi gerne undersøge, hvornår sygdommen i virkeligheden starter, fordi meget indikerer, at man har sygdommen i flere år inden man får det første symptom.

Mød forskeren: Læge Josefine Britze

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

I mit arbejde undersøger jeg patienter som er under mistanke for at have synsnervebetændelse, og som derfor er i risiko for at få stillet en sklerose-diagnose. Jeg oplever ofte, hvor svært det er ud fra nuværende viden at give disse patienter en klar besked om, hvad de kan forvente. Spørgsmål så som “Kommer jeg til at få sklerose eller ej?” og “Hvordan bliver mit sygdomsforløb?” er ofte svære at give klare svar på, og det er ærgerligt, fordi det er rimeligt at ønske de svar. Det motiverer mig til at forske i multipel sklerose, så jeg og andre læger kan give fremtidige patienter mere klar besked. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Uden midler kan vi ikke lave forskning. Det er helt essentielt at forskere som os får midler fra kilder såsom Skleroseforeningen, fordi Skleroseforeningen har fokus på, hvad der er bedst for sklerosepatienterne. Når vi får midler fra Skleroseforeningen, får vi mulighed og frihed til at lave den forskning, som gavner patienterne mest. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2018: 470 000 kr.

2019: 320 000 kr.

Projektperiode

2018 – 2020

Projektets nøgleord

  • Ætiologi/epidemiologi (sygdomsårsager/udbredelse)
  • Immunologi
  • Prækliniske modeller
  • miljøfaktorer