Formål

Formålet med forskningsprojekterne er, at vi via data fra Det Danske Scleroseregister vil undersøge effekten af sygdoms-modificerende behandling i forskellige patientgrupper. Således vil resultaterne reflektere effekten af behandling i en almindelig klinisk dagligdag, og ikke effekten af behandling i et randomiseret forskningsprojekt. I det første studie undersøger vi effekten af tidlig behandlingstart sammenlignet med senere behandlingsstart. I andet studie undersøger vi behandlingseffekten ved at skifte imellem behandlinger. I tredje studie undersøger vi hvilke faktorer, som har betydning for sygdomsforværring.

Mød forskeren: Ph.d. studerende Thor Chalmer

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Via min forskning om statistik og studiedesign udviklet til at vurdere behandlingseffekt baseret på registerdata håber jeg, at kunne bidrage til vores viden om hvilke patientgrupper, som kan forvente behandlingseffekt, og hvilke grupper som ikke kan. Det langsigtede mål for min forskning er, at vi i fremtiden i langt højere grad kan individualisere behandlingstilbud til den enkelte sclerosepatient. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Mit projekt har primært fået fondsmidler fra Scleroseforeningen. Uden den støtte havde projektet ikke kunne gennemføres. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2016: 500 000 kr.

2017: 579 564 kr.

Projektperiode

2017-2019

Projektets nøgleord

  • Attakvis MS
  • Sygdomsmodificerende behandling
  • Sekundær progressiv MS
  • Medicinsk behandling