Formål

Synsnervebetændelse er et hyppigt debutsymptom på sclerose. I dette frontlinje forskningsprojekt undersøges den prognostiske værdi af en række nye markører bl.a. de såkaldte ‘hyperreflektive foci’ i øjets nethinde som antages at repræsentere celler fra immunforsvaret. Disse nethinde fund sammenholdes med et omfattende state-of-the-art testbatteri som inkluderer sensitive synstest, vurdering af kognition, træthed samt ’no evidence of clinical activity’ (NEDA) klinisk og på MR scanning. Herved forventes at opnå afgørende ny viden om sygdomsproces og prognose i synsnervebetændelse og sclerose.

Mød forskeren: Mathias Falck Schmidt, Læge og PhD studerende

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Jeg motiveres af at forske i de tidlige sygdomsstadier af sclerose fordi der endnu er meget vi ikke ved om hvorfor sygdommen opstår. Således håber jeg at kunne bidrage til sclerose forskningen i et sådan omfang at der opnås et bedre fundament til at udtale sig om sygdommens natur, diagnose, prognose samt ikke mindst behandlingen for patienter med synsnervebetændelse og sclerose i fremtiden. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Bevillingen på 487.000 kr. er en forudsætning for at forsøget kan iværksættes og dermed udvikle nye forskningsbaserede metoder som skal sikre at vi fremover har et bedre fundament til at udtale os om diagnose og prognose hos MS patienter. Projektet involverer flere samarbejdspartnere herunder Rigshospitalets Øjenafdeling, Enhed for Funktionel Billeddiagnostik, Rigshospitalet – Glostrup. Den økonomiske støtte fra Scleroseforeningen er således afgørende for at kunne aflønne forskningspersonale som står for den praktiske udførelse af forskningsprojektet. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2023: 487 000 kr.

Projektperiode

2024 – 2024

Projektets nøgleord

  • Medicinsk teknologi