Formål

Tumor nekrose faktor (TNF) er opreguleret i patienter med multipel sklerose (MS). Vi har i en musemodel for MS vist, at T celler stimulerer udtrykket af TNF i hjernens immunceller kaldet mikroglia. Ændringen af TNF- udtrykket kan skyldes et ændret udtryk af ikke-kodende RNA, som man ved spiller en rolle i regulering af genudtryk. Vi har identificeret en gruppe af disse RNA’er, hvis udtryk og funktion ønskes belyst. Da anti-TNF- behandling tidligere har vist at forværre symptomerne hos patienter med MS, er viden omkring reguleringen af TNF vigtig for udviklingen af mere præciseret behandling.

Mød forskeren: Katrine Tækker Krohn, Cand.scient. i biomedicin

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

At arbejde inden for skleroseforskning medfører muligheden for nærmere at undersøge samspillet mellem det perifere immunsystem og nervesystemet – to områder, som jeg synes er spændende på hvert sit plan, men i særdeleshed, når de kobles sammen. Derudover er det stimulerende at kunne bidrage med ny viden, som forhåbentlig på sigt kan gavne patienterne. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

At mit projekt har modtaget støtte fra Scleroseforeningen har været altafgørende, idet de har dækket samtlige af mine lønudgifter og desuden støttet med penge til drift og laboranthjælp. Uden denne støtte var projektet aldrig blevet igangsat. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2015: 614 000 kr.

2016: 600 000 kr.

2017: 619 000 kr.

2019: 200 000 kr.

2021: 300 000 kr.

Projektperiode

2016 – 2022

Projektets nøgleord

  • Genetik
  • Remyelinisering
  • Immunologi
  • Dyremodeller af MS
  • Demyelinisering
  • neuropatologi