Formål

At undersøge sammenhængen mellem det endocannabinoide system, inflammatoriske markører og sygdomsaktivitet i en velkarakteriseret kohorte af nydiagnosticerede personer med multipel sklerose og raske kontrol-personer.

Det endocannabinoide system er et kompleks fysiologisk system, som kun er sparsomt belyst ved multipel sclerose. Projektet vil give detaljeret viden om det endocannabinoide systems regulatoriske, herunder inflammatoriske, rolle ved MS. Ydermere, vil denne viden potentielt kunne belyse et nyt felt indenfor behandling af multipel sclerose.

Mød forskeren: Stefan Gustavsen, Læge, ph.d.-studerende

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Mange personer med multipel sclerose lider af invaliderende symptomer relateret til deres sygdom. For nogle patienter har de almindelige (konventionelle) lægemidler ikke tilstrækkelig effekt, f.eks. ved nervesmerter eller spasticitet, hvorfor det er vigtigt at forske i nye behandlingsmetoder til lindring af disse symptomer. Jeg er derfor drevet af at finde nye potentielle symptomlindrende behandlinger, med håb om at forbedre livskvaliteten for mange personer med multipel sclerose. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

 Bevillingen har haft altafgørende betydning, da den har muliggjort at projektets sidste fase kunne udføres. 

Om Projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2020: 294 309 kr.

Projektperiode

2020 – 2021

Projektets nøgleord

  • Cannabis
  • Immunologi