Formål

Formålet med studiet er at sammenligne tre forskellige immunologiske behandlinger af patienter med højaktiv multiple sklerose. Undersøgelsen vil øge forståelsen af virkningsmekanismerne og effekten af præparaterne ocrelizumab, rituximab og natalizumab på sygdommen, og vil bidrage til at klarlægge, hvilket af produkterne, der er bedst til hver enkelt patient. Målet er en forbedret og mere individuel behandling af hver enkelt patient med multipel sklerose.

Mød forskeren: Camilla Charlotte Mærsk-Møller, Speciallæge i neurologi

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Som speciallæge i neurologi har jeg i mit arbejde mødt og fulgt mange patienter med sklerose. Jeg har fulgt deres forløb igennem det at få diagnosen, det senere forløb med behandlingen af attakker og frygten for dem, samt for nogle af patienterne det sene forløb med lindrende behandling for symptomer og pleje.
Det, at kunne være med i et nationalt og regionalt studie som dette, der kan gøre en forskel for både de patienter, der deltager i studiet, men også for de fremtidige sklerose patienter, er den helt store drivkraft for mig. Multipel sklerose er en immunologisk sygdom, og kompleksiteten i vores immunsystem er enorm. Vi har derfor kun lige har skrabet overfladen i forståelsen af immunsystemet, og i hvordan de medicinske behandlinger indvirker på sygdommen. Studiet vil være med til at øge forståelsen af behandlingerne og vil hjælpe patienternes behandlende læger til fremover bedre at kunne vælge det bedste præparat til hver enkelt patient. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

De modtagne midler fra Scleroseforeningen betyder, at studiet kan gå i gang. At de ekstra skanninger, som patienterne tilbydes og de ekstra undersøgelser af blodprøver og rygmarvsvæske rent lavpraktisk kan blive udført. Hvis vi ikke havde midler, var der intet studie. Da skanningerne foregår på Aarhus Universitetshospital muliggør midlerne, at patienter fra hele regionen kan deltage med kørselsgodtgørelse. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2020: 150 000 kr.

Projektperiode

2020-2023

Projektets nøgleord

  • Primær progressiv MS
  • Sygdomsmodificerende behandling
  • Attakvis MS
  • Kognition
  • Medicinsk behandling
  • Genetik
  • Immunologi
  • Livskvalitet
  • Billeddiagnostik
  • Spinalvæske (rygmarvsvæske)