Formål

Formålet med forskningsprojektet er at undersøge sammenhængen mellem sygdomsforløb, typen af sygdomsmodificerende medicinsk behandling og socioøkonomiske faktorer i form af tilknytning til arbejdsmarkedet målt ved langtidssygemelding, fald i indkomst og tildeling af førtidspension.

Multipel sklerose påvirker mange aspekter af patienternes liv herunder fysisk og kognitiv formåen samt træthed og livskvalitet. Aktuelt benyttes udelukkende kliniske undersøgelser til gradering af MS-relateret funktionsnedsættelse, men det kan imidlertid være svært at omsætte disse til relevante parametre for patienter og beslutningstagere. Derfor bør de kliniske mål for funktionsnedsættelse suppleres med socioøkonomiske mål/indikatorer, der kan anvendes som et indirekte mål for funktionsevnen. Socioøkonomiske konsekvenser af forskellige tilgange til MS-sygdomsmodificerende behandling er meget sparsomt undersøgt, men dette har vi mulighed for at ændre med de unikke nationale danske registre.

Resultaterne fra studiet vil både besvare relevante spørgsmål for lægerne, men det vil også give brugbar viden, som personer med multipel sklerose vil kunne relatere sig til. Derudover vil det være håndgribelige resultater, som kan vise politikere og andre beslutningstagere, hvis valget af behandlingsstrategi har indflydelse på arbejdsevnen, således at tilgængelige ressourcer kan bruges der, hvor det gavner personer med multipel sklerose og samfundet mest.

Mød forskeren: Rolf Pringler Holm, læge

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Den type forskning, som vi i min forskningsgruppe har mulighed for at udføre, tror jeg personligt gør en forskel for personer med MS, idet vi kan hjælpe med at belyse vigtige aspekter af sygdommen, som kan have direkte og indirekte indflydelse på, hvordan behandlingen varetages i landets MS klinikker.
Derudover synes jeg, at neurologien er et spændende speciale, og MS-forskningen er både med til at dygtiggøre mig som læge og samtidig er det meget for mit CV, så jeg forhåbentlig i fremtiden kan blive speciallæge i neurologi.


Til sidst giver MS-forskningen mig mulighed for at arbejde sammen med dygtige og inspirerende mennesker: Både kollegaer i Det Danske Scleroseregister, men også folk fra MS-klinikker i hele landet samt medarbejdere fra Scleroseforeningen. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Uden midlerne fra Scleroseforeningen ville projektet formentlig ikke blive gennemført, da det er afgørende for udførelsen af arbejdet, at vi kan få støtte til at dække udgifterne, der er forbundet med arbejdet. Derudover ser jeg det som et skulderklap og en anderkendelse af, at projektet også vurderes vigtigt og relevant af eksterne bedømmere, hvilket giver endnu mere blod på tanden og lyst til at komme i gang. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2022: 690 000

Projektperiode

2022 – 2023

Projektets nøgleord

  • Sygdomsmodificerende behandling
  • Medicinsk behandling
  • Livskvalitet
  • Attakvis MS
  • Sociale forhold/arbejdsmarked/uddannelse