Formål

Vores projekt sigter imod at øge forståelsen af hvad, der går galt i hjernen hos patienter med multipel sclerose. Nye forskningsresultater tyder på, at for nogle patienter er de celler i hjernen, der producerer myelinskederne lidt anderledes end hos personer, der ikke har sclerose. Vi vil gerne undersøge, om de forskelle gør, at cellerne ikke er helt så effektive til at danne myelin og om man derfor bliver mere sårbar overfor udefra kommende faktorer, der fører til nedbrydning af myelinskederne. Vi håber, at vi med ny molekylær viden på sigt kan være med til at pege på nye muligheder for at udvikle behandlinger.

Mød forskeren: Lisbeth Laursen, PhD i molekylærbiologi

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS forskning?

Det der driver mig og min gruppe i vores forskning er en stor nysgerrighed for at forstå hvordan vores hjerne virker helt ned på celle og molekyle-niveau. I særdeleshed er vi interesseret i at forstå, hvad det er, der går galt i hjernen ved en række af psykiatriske og neurologiske sygdomme, som f.eks multipel sclerose. Vi håber, at vi på sigt kan bidrage med en detaljeret molekylær forståelse af hvordan myelinskeder dannes og hvad der går galt hos sclerosepatienter. En sådan viden vil forhåbentlig kunne hjælpe os med at udvikle bedre lægemidler. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Helt basalt så betyder støtte fra Scleroseforeningen, at vi kan gennemfører den del af vores forskning, der er specielt relevant for sclerosepatienter. Forskning tager tid, så det er vigtigt at støtten er kontinuert over flere år, så vi kan komme helt i mål med projekterne. 

Om Projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2019: 100 000 kr.

Projektperiode

2020 – Udvist

Projektets nøgleord

  • Stamceller
  • Prækliniske modeller
  • Remyelinisering