Formål

Det overordnede mål er at afklare, om oligodendrocyt celleforstadiernes differentiering er afhængig af tilstedeværelsen af cytokiner og ceruloplasmin. Vi ønsker at undersøge effekten af det T celle-producerede cytokin IFN-gamma og det mikroglia/makrofag-producerede cytokin IL-1b på proliferering og differentiering af oligodendrocyt celleforstadier, som har normalt niveau af eller mangler ceruloplasmin.

Ceruloplasmins betydning for proteinsammensætning og protein-modifikationer med mulig betydning for remyelinisering vil yderligere blive belyst ved brug af proteomics.

Om Projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2016: 250 000 kr.

Projektperiode

2012 – 2017