Formål

Vores projekt søger at belyse den immunmedieret betændelsestilstand, der langsomt nedbryder centralnervesystemet og derved påvirker blod-hjerne-barrieren hos patienter med multipel sklerose. De nyeste billeddannende metoder giver unik mulighed at studere sygdomsprocesser ved blod-hjerne-barrieren. Således ønsker vi ved disse metoder at undersøge, hvordan immunsystemet påvirker blod-hjerne-barrieren i sklerose. Perspektivet er, at vores projekt kan bidrage til nye strategier for bedre diagnostik og behandlinger. Endvidere kan vores projekt potentielt hjælpe kliniske neurologer med at identificerede de patienter, der har størst gavn af de forskellige tilgængelige behandlinger.

Mød forskeren: Læge Linda Sundvall

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Nysgerrighed og videbegærlighed. Vores arbejde omfatter primært grundforskning, der på fascinerende vis kan at lære os om de grundlæggende mekanismer i kroppen. Samtidigt kan grundforskningens opdagelser hjælpe med at forstå sygdom og identificere kroppens sårbarheder. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Først og fremmest er vi meget stolte af at have modtaget støtte fra Skleroseforeningen, hvilket både styrker ansvarsfølelsen og identiteten i vores projekt. Praktisk betyder det, at jeg kan forske på fuldtid, hvorved jeg har mulighed for at dedikere mig fuldt ud og aktivt indgå i den eksisterende forskningsgruppe. 

Om Projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2017: 150 000 kr.

2018: 325 000 kr.

2019: 320 000 kr.

2020: 130 000 kr.

Projektperiode

2017 – 2021

Projektets nøgleord

  • Billeddiagnostik
  • Immunologi
  • Ætiologi/epidemiologi (sygdomsårsager/udbredelser)
  • Virusinfektioner