Formål

Mennesker med primær progressiv multipel sklerose (PPMS) står over for mange udfordringer: handicap hober sig hurtigt op med kun få effektive behandlingsmuligheder. Dette fører til en stor økonomisk og psykisk belastning for patienter og deres familie. Med Danmarks eneste 7T MR-skanner vil jeg kortlægge de forandringer, som sker i det fedtrige kortikale lag af grå hjernesubstans, som er mere omfattende ved PPMS end ved andre typer af MS. At monitorere denne substans er vigtigt for at forstå, hvordan PPMS påvirker hjernen, og hvordan nye PPMS-behandlinger kan beskytte og behandle det.

Mød forskeren: Vanessa Wiggermann, Ph.d. fysik

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

MR er vigtig i udforskningen af MS, men selv med de nyeste værktøjer ved vi fortsat kun lidt om, hvad der er skyld i de forskellige typer MS, og hvorfor symptomer og behandlingseffektivitet varierer så meget patienter imellem. Jeg håber, at min forskning vil bidrage til en større viden om progressiv MS, så der kan skabes nye behandlinger, som kan hjælpe denne gruppe af patienter, sænke farten eller helt stoppe sygdommens hurtige progression. Mit mål er at udvikle bedre MR-værktøjer, som gør det muligt at diagnosticere og behandle MS-patienter tidligere for at forbedre deres livskvalitet. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Som Postdoc har det at modtage støtte fra Scleroseforeningen til dette projekt været en vigtig milepæl for at kunne etablere mig selv og min forskning i Danmark. Det synliggør også projektets vigtighed på PPMS-området, som fortsat er et underkendt forskningsområde. Denne støtte gør det muligt for mig at benytte the bedst mulige udstyr (7T MR-skanner) i min belysning af forskningsspørgsmål, som jeg er overbevist om vil bidrage til en bedre forståelse såvel som bedre prognose for mennesker med PPMS. 

Om Projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2020: 520 000 kr.

2021: 481 000 kr.

2022: 150 000 kr.

Projektperiode

2021 – 2022

Projektets nøgleord

  • Neuropatologi
  • Primær progressiv MS
  • Demyelinisering
  • Remyelinisering
  • Billeddiagnostik