Formål

Vævs-residente hukommelses CD8+ T celler (Trm’s) befinder sig steder, hvor der tidligere har været infektion. Mange steder i kroppen er Trm’s fordelagtige, da de egenskaber, de har, gør dem i stand til hurtigt at reagere og bekæmpe infektioner. Når det gælder MS, anses T celler for at spille en væsentlig rolle i den opståede celleskade. Derfor, når det gælder hjernen, og særligt i kombination med autoreaktive T celler, som det er tilfældet hos personer med MS, er situationen omkring Trm’s en anden, og en population af Trm’s i hjernen kan potentielt være meget problematisk. Viden om, hvordan Trm’s dannes og opretholdes i hjernen, såvel som viden omkring reguleringen af Trm’s, spiller derfor en vigtig rolle for forståelsen af sygdommen. Formålet med dette forskningsprojekt har derfor været at udvikle en dyre-model til at undersøge Trm’s i hjernen. Denne model har, indtil videre, givet os et indblik i nogle af de forudsætninger, der er for dannelsen af Trm’s. Derudover har vi fået større viden omkring de funktionelle egenskaber, som Trm’s besidder, og et indblik i, hvordan en population af Trm’s er opretholdes i hjernen over længere tid. Ved fortsat at benytte denne model er vores mål at tilegne os yderligere viden omkring Trm’s i hjernen; en viden, der potentielt kan bidrage til forståelsen af de faktorer, der har indflydelse på udviklingen af sclerose, samt bidrage med vigtig viden for en optimering af behandlingsmulighederne.

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2016: 495 000 kr.

2017: 390 000 kr.

2018: 525 000 kr.

2019: 500 000 kr.

Projektperiode

2016 – ukendt

Projektets nøgleord

  • Dyremodeller
  • Immunologi
  • Virusinfektioner