Besvarer den længe ventede patientpjece så alle de spørgsmål, man kan have til de nye strukturerede forløb? Nej, det gør den ikke. ”Alt, alt for sen information af både patienter og fysioterapeuter,” lyder kritikken fra Scleroseforeningens rådgivningschef Nadia Buchard.

Indledningsvist slår patientpjecen to forhold fast:

  • At din fysioterapeut fortsat skal tilrettelægge din behandling ud fra dine individuelle behov, sådan som fysioterapeuten også skal i dag
  • At mennesker med sclerose fortsat har ret til gratis fysioterapi efter samme henvisningsregler, som gælder i dag

Hvori består det nye så?

Det nye består blandt andet i inddelingen af sclerosepatienter, der modtager vederlagsfri fysioterapi i fem faser, hvor patienter i fase 1 ingen eller få følger har af sygdommen, mens patienter i fase 5 har så betydelige følger af sygdommen, at hjemmebehandling er relevant.

Hver fase er udførligt beskrevet i patientpjecen, og du får her et indblik i, hvilke kognitive og/eller fysiske følger af sygdommen, der er vejledende for inddelingen i faser. Du får også indblik i, hvilken type træning og behandling der anbefales til patienterne i de enkelte faser.

Endelig fortæller pjecen, hvorfor træning og bevægelse er så vigtigt for dig, der har sclerose, og kommer med forslag til, hvordan du kan få mere bevægelse ind i din hverdag.

Det er en vigtig del af de strukturerede forløb, at fysioterapeuten understøtter den vigtige selvtræning for dig, der er i stand til at træne selv, lyder det blandt andet i pjecen.

Det fortæller patientpjecen ikke

Du kan ikke læse, hvor meget træning eller behandling netop du skal have. Det afgør din fysioterapeut.

Sideløbende med patientpjecen har Danske Fysioterapeuter udviklet tekst- og videomaterialer og e-learningsforløb om de nye strukturerede behandlingsforløb for fysioterapeuterne, der har sclerosepatienter, som modtager vederlagsfri fysioterapi i deres klinik.

Det betyder, at også fysioterapeuterne først i 11te time er blevet orienteret og tilbudt instruktion i, hvordan de skal implementere de strukturererede behandlingsforløb, der for fysioterapeuterne indebærer en ny honorarstruktur.

Den nye honorarstruktur betyder, at fysioterapeuten honoreres med et fast månedshonorar året ud for samtlige patienter, der modtager strukturerede behandlingsforløb i den pågældende klinik og uanset antallet af udførte behandlinger. Det skal dermed ikke forstås som et månedshonorar, man som patient kan bruge til at udregne det antal behandlinger, man selv har krav på.

Inden for den samlede pulje af månedshonorarer, som klinikken modtager, kan den frit tilrettelægge behandlingerne for de patienter, der er omfattet af strukturerede behandlingsforløb. Samtidig tilskyndes fysioterapeuterne i langt højere grad end tidligere at understøtte patienter, der kan selvtræne, i at selvtræne for at bruge ressourcerne på de patienter, der ikke kan træne selv.

Kritik af sen information

Den sene information møder voldsom kritik i Scleroseforeningen:

”Det er alt, alt for sent at komme med information om ændringer i den vederlagsfri fysioterapi. Det gælder for patienterne, men det gælder i allerhøjeste grad også for fysioterapeuterne, der skal implementere de nye forløb,” siger rådgivningschef Nadia Buchard, der dagligt modtager opkald fra både patienter og fysioterapeuter og kritiserer ændringerne for at blive hastet igennem.

”Det betyder jo, at de nye ændringer bliver indført på et uoplyst grundlag, med alt hvad det medfører af bekymringer for patienterne og risiko for forhastede omlægninger af patienternes behandling hos fysioterapeuterne,” siger rådgivningschefen og kommer med en opfordring til alle, der modtager vederlagsfri fysioterapi:

”Hvis din fysioterapeut varsler ændringer i din behandling, så skal fysioterapeuten lave en ny behandlingsplan til dig, og den skal du bede om at få. Den skal være sundhedsfagligt begrundet, og den giver dig mulighed for at klage.”

Scleroseforeningen har forgæves forsøgt at få Danske Fysioterapeuter til at stille op til et interview med henblik på at få besvaret udestående spørgsmål.  Dette har Danske Fysioterapeuter afvist at gøre før i det nye år.

Du kan læse mere om Danske Fysioterapeuters information til fysioterapeuterne om de nye strukturerede behandlingsforløb for mennesker med sclerose, se hyppigt stillede spørgsmål og videomaterialer her.

WEBINAR OM STRUKTUREREDE FORLØB 30. JANUAR 2024

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 30. januar 2024. Her afholder Scleroseforeningen et webinar om de nye strukturerede behandlingsforløb for mennesker med sclerose, der modtager vederlagsfri fysioterapi.

Til webinaret kommer repræsentanter, heriblandt en fysioterapeut, fra Enhed for Kvalitet og Modernisering, der er arkitekterne bag de nye strukturerede forløb. Enheden er nedsat af Danske Fysioterapeuter og Kommunernes Landsforening i fællesskab og har til huse hos Danske Fysioterapeuter.

Du får mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanterne.

Send allerede dine spørgsmål i dag
Vi samler jeres spørgsmål og erfaringer sammen og sørger for at få stillet dem til webinaret. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål under selve webinaret, men for at få det tilrettelagt sådan, at flest mulige spørgsmål bliver besvaret, opfordrer vi jer til allerede at sende jeres spørgsmål på forhånd.

Send dit spørgsmål til denne mailadresse:
fys2024@scleroseforeningen.dk

Nærmere information om webinaret i starten af januar 2024.