Danske Fysioterapeuter og KL og Danske Regioner er blevet enige om at lave en ekstraordinær ændring af honorarerne for behandlingen af sclerosepatienter, der modtager vederlagsfri fysioterapi. Det oplyser Danske Fysioterapeuter om på organisationens hjemmeside. Ændringen sker i kølvandet på den kritik, som Scleroseforeningen har rejst. For fase 5-patienterne, der svarer til de hårdest ramte patienter, betyder ændringen, at forløbshonoraret ændres fra 1.770 kroner til 2.332 kroner om måneden. Ændringen er trådt i kraft per 1. april.

Det glæder Scleroseforeningen, at de ansvarlige parter bag den nye ordning nu endelig reagerer på den kritik af ordningen, som foreningen har fremført.

“Men vi undrer os over, at man har fejlvurderet behovet for de mest alvorligt ramte patienter i så stort omfang, som tilfældet er,” påpeger Frej Elbæk Schjeldal, der er politisk chef i Scleroseforeningen.

Han understreger, at opjusteringen af honoraret for fase 5-patienter ikke ændrer på det grundlæggende faktum, at de månedlige honorarer ikke er et loft over, hvor mange behandlinger den enkelte patient må få.

“Det er alene en faglig vurdering, der skal afgøre, hvilken type og hvilket antal behandlinger den enkelte patient skal have. Det gælder uanset, hvilken fase patienter der er tale om. Og derfor kommer vi fortsat til at følge meget nøje med i, om Danske Fysioterapeuter lykkes med at få kommunikeret ordningens grundlæggende retningslinjer videre til de enkelte klinikker og de enkelte fysioterapeuter,” siger Frej Elbæk Schjeldal og tilføjer:

“Vi ved, at mange patienter, og ikke mindst patienterne i ordningens fase 5, er blevet markant underbehandlet de seneste måneder, og vi forventer derfor også, at aftaleparterne vil sørge for, at der sættes ind med den nødvendige behandling for at udbedre de fysiske følger, den manglende behandling kan have forårsaget.”

Har du oplevet ændringer i din fysioterapi?

Mange sclerosepatienter, der modtager fysioterapi vederlagsfrit som følge af deres sygdom, har siden årsskiftet oplevet ændringer i deres behandlingsforløb.

Læs om dine muligheder

Ordningen, der inddeler sclerosepatienter i fem sygdomsfaser og indfører strukturerede forløb for hver af faserne, er del af en nye overenskomstaftale mellem Danske Fysioterapeuter, Kommunernes Landsforening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.