Nana Folmann Hempler kommer fra en stilling som forskningsleder og seniorforsker på Steno Diabetes Center Copenhagen, hvor hun har været ansat siden 2011. Før det var hun postdoc på Københavns Universitet og ph.d.-studerende ved Glostrup Universitets-hospital. De seneste fem år har den passionerede sundhedsforsker desuden været bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Folkesundhed og var i perioden 2020-2022 forperson for selskabet.

”Jeg brænder for at lave forskning, som gør en forskel, og det har stor appel til mig, at Scleroseforeningen er så stærk en aktør i forhold til det målrettede arbejde for at forbedre vilkårene for mennesker med sclerose. Der er en synergi i Scleroseforeningen mellem viden, rådgivning og forskning, som i mine øjne er noget helt unikt og noget, jeg glæder mig meget til at blive en del af,” siger den kommende forsknings- og analysechef.

Der er en synergi i Scleroseforeningen mellem viden, rådgivning og forskning, som i mine øjne er noget helt unikt og noget, jeg glæder mig meget til at blive en del af.

Nana Folmann Hempler

Nana Folmann Hempler har 20 års erfaring med dokumentation, udvikling og forskning inden for forebyggelse og rehabilitering og har i sin forskning særlig beskæftiget sig med tematikker som sundhedsprofessionelles kommunikation, støtte til mestring af sygdom og betydningen af det psykosociale for mennesker, der lever med kronisk sygdom. Og så er hun stærkt optaget af, hvordan man kan forbedre navigation og sammenhæng i sundhedsvæsenet og indrette sundhedsvæsenet, så det tilgodeser menneskers behov.

”Det gælder ikke mindst for mennesker, der indgår i komplekse behandlingsforløb på tværs af sektorer og specialer, som rigtig mange mennesker med sclerose gør,” siger Nana Folmann Hempler.

Også i Scleroseforeningen glæder administrerende direktør Klaus Høm sig til samarbejdet:

”Nana Folmann Hemplers profil, både som forsker og som menneske, er et fantastisk match i forhold til de store kommende opgaver, vi står over for i Scleroseforeningen. Scleroseforeningen støtter hvert år forskningen med knap 20 millioner kroner, og en betydelig del af forskningen foregår i foreningens interne forskningsafdeling, hvor vi i de kommende år har et særligt strategisk fokus på sammenhængen mellem klinisk og mere bred sundhedsvidenskabelig forskning, og der er Nana Folmann Hemplers mangeårige erfaring med forskning i tæt samarbejde med praksis og på tværs af discipliner det helt oplagte match,” siger Klaus Høm.

Nana Folmann Hemplers profil, både som forsker og som menneske, er et fantastisk match i forhold til de store kommende opgaver, vi står over for i Scleroseforeningen.

Klaus Høm, direktør i Scleroseforeningen