Det bliver Jane Heitmann, der indtager formandsstolen i Vælg Klogt. Hun overtager posten efter Anne Kaltoft, som takkede af i februar efter fire år.

Jane Heitmann er udpeget af Danske Patienter via Scleroseforeningen, hvor hun er bestyrelsesformand for Sclerosehospitalerne.

“Med Jane for bordenden får Vælg Klogt en stærk formand med dyb indsigt i politisk arbejde, mangeårig erfaring med sundhedsvæsenet og ikke mindst et solidt indblik i patientperspektivet,” siger Klaus Lunding, formand for Danske Patienter.

Mødet med sundhedsvæsenet skal være meningsfuldt

Vælg Klogt er et fælles initiativ fra Danske Patienter og de Lægevidenskabelige selskaber, som har eksisteret siden 2020. Det er finansieret af Danske Regioner.

I Vælg Klogt udvikler patientforeninger og sundhedsfaglige eksperter konkrete anbefalinger til, hvad sundhedsvæsenet skal holde op med at gøre – fordi det ikke gavner patienten, eller i værste fald kan gøre mere skade end gavn.

Et arbejde, som den nye formand glæder sig til at bidrage til:

“Vælg Klogt har som selvstændigt initiativ aldrig været vigtigere end det er i dag. Det danske sundhedsvæsen oplever kæmpestore udfordringer, som både handler om økonomi og personaleressourcer, men i høj grad også om at få hverdagen til at hænge sammen for patienterne og deres pårørende. De er hele mennesker med et liv uden for sundhedsvæsenet, og derfor skal de selvfølgelig ikke spilde deres tid og energi på behandlinger og undersøgelser, der ikke gavner,” siger Jane Heitmann, formand for Vælg Klogt og uddyber:

“For mig er det helt afgørende, at patienter oplever en hverdag og et behandlingsforløb, der er så smidigt som muligt. Vi skal have modet til at spørge os selv, om patienterne bliver mødt på den rigtige måde i sundhedsvæsenet – om noget kan gøres smartere eller strammes op, så det i højere grad tilgodeser patienternes behov.”

Det er Danske Patienter, der har formandsposten i Vælg Klogt, mens de Lægevidenskabelige Selskaber har den daglige ledelse af sekretariatet. Leder af Vælg Klogt, Susanne Axelsen, glæder sig til at styrke organisationen med en formand, der blandt andet er stærk på den politiske bane.

“I Vælg Klogt har vi fået medvind og anerkendelse af vores arbejde, som vi kun havde turdet drømme om. Og med det følger også en politisk bevågenhed og et potentiale til at tage vores organisation til næste niveau. Det har vi lagt en strategi for, som jeg glæder mig rigtig meget til at indfri sammen med Jane,” siger Susanne Axelsen.

Den nye formand stemmer i:

“Jeg ser frem til at samle alle relevante aktører om bordet, så vi sammen kan indfri det kæmpe potentiale, der ligger i Vælg Klogt. Først og fremmest for patienternes skyld, og som sidegevinst fordi det også giver samfundsøkonomisk mening,” siger Jane Heitmann.

Om Jane Heitmann

– Født 1968 i København
– Uddannet cand.mag i dansk fra Syddansk Universitet
– Medlem af Folketinget for Venstre fra 2011-2022, herunder:
– Formand for Sundheds- og Ældreudvalget (2019-2022)
– Sundhedsordfører (2015-2019)
– Psykiatriordfører (2011-2022)
– Ældreordfører (2015-2021)
– Er bestyrelsesformand for Sclerosehospitalerne og formand for Krifa
– Blev slået til ridder af Dannebrog i 2021

Om Vælg Klogt

Vælg Klogt er et fælles initiativ af Danske Patienter og de Lægevidenskabelige Selskaber.

I Vælg Klogt samarbejder patienter og sundhedsfaglige ligeværdigt om at udvikle anbefalinger til, hvad sundhedsvæsenet skal undgå at gøre, fordi det er unødvendigt eller skadeligt. Det er en unik model for faglig prioritering i sundhedsvæsenet, som sikrer opbakning til en kulturforandring, hvor mere ikke altid er bedre. Se anbefalinger fra Vælg Klogt her.

Initiativet er finansieret af Danske Regioner.