Det er en kæmpe lettelse, at Sclerosehospitalerne med sundhedsaftalen, også i 2023 er sikret merbevilling på 11.5 mio kr. til den afgørende rehabilitering til mennesker med sclerose, herunder fastholdelse af behandlingstilbuddene og formidling af MS viden til det øvrige sundhedsvæsen. 

Stor tak til Scleroseforeningen for den enorme sundhedspolitiske indsats og samarbejde omkring anskaffelse af merbevilling til rehabilitering på Sclerosehospitalerne.

Uddrag fra aftaleteksten – Om bevillingen til Sclerosehospitalerne

“I takt med et stigende antal sclerosepatienter er efterspørgslen på specialiserede rehabiliterings- og behandlingsforløb, som tilbydes på landets to sclerosehospitaler i Haslev og Ry, også stigende. Indsatsen på Sclerosehospitalerne skal bidrage til, at scleroseramte får lettere ved at klare hverdagen med sclerose. Under indlæggelse på et sclerosehospital er der blandt andet fokus på at træne fysiske og kognitive færdigheder samt på at styrke trivsel og livskvalitet. Aftalepartierne er enige om at afsætte 11,5 mio. kr. i 2023 for at opretholde aktivitetsniveau og nødvendig kapacitet på Sclerosehospitalerne ved at sikre hospitalernes finansiering efter udløb af den nuværende merbevilling i 2022.”