Forbered dig her på hjemmesiden

Her på hjemmesiden kan du orientere dig om vores tilbud, og om hvordan din indlæggelse planlægges og gennemføres. Du kan også læse mere om, hvordan du i samarbejde med dit behandlerteam er med til at bestemme indholdet af din individuelle indlæggelse.

Din mentale forberedelse

Under din indlæggelse vil du møde mange andre mennesker med sclerose. Det er godt at være forberedt på, at sclerose er lige så individuel som et fingeraftryk, den kan have mange udtryk og give forskellige symptomer.

Det er vigtigt, at du gør dig tanker om, hvilke områder eller udfordringer i dit liv med sygdommen, som du gerne vil have særligt fokus på i dit forløb. Du kan blandt andet overveje, hvad du gerne vil opnå, hvad du ønsker at ændre på eller blive bedre til, og hvordan du gerne vil kunne mærke disse ændringer eller forbedringer i dit liv sammen med din familie.

Planlæg dit fravær

Det er en fordel, at du planlægger dit fravær i hjemmet sammen med din familie – og med eventuelle kollegaer på din arbejdsplads – så du under din indlæggelse kan koncentrere dig om dig selv og din rehabilitering.

Inddrag dine pårørende

Vores erfaring er, at samarbejdet med dine pårørende er vigtigt med henblik på, at du/I:

  • er sammen om at håndtere de udfordringer, sclerose kan give i dit/jeres liv
  • kan foretage eller fastholde de ændringer, du ønsker efter en indlæggelse på Sclerosehospitalerne

På Sclerosehospitalerne kalder vi dette samarbejde, at I danner partnerskab. Partnerskaber kan dannes i alle typer af relationer: Ægtefælle, samlever, forældre, børn, anden familie, ven etc.

Dine pårørende inviteres derfor til at deltage i samtalerne på indlæggelsesdagen samt til pårørendeuddannelsen på udskrivningsdagen. Programmet på udskrivningsdagen er fra klokken 9 til klokken 14.

Pårørende skal være minimum 18 år for at deltage.

Læs mere om inddragelse af pårørende her

Din praktiske forberedelse