Førstegangsforløbet er sammensat, sådan at den ene halvdel af indlæggelsestiden består af gruppebaserede aktiviteter, mens den anden halvdel er tilrettelagt som et personligt rehabiliteringsforløb, der består af individuelle aktiviteter, som udvælges efter den enkelte patients behov i samarbejde med en kontaktperson. Førstegangsforløbet varer som udgangspunkt to uger.

Under førstegangsforløbet er der god mulighed for at erfarings- og vidensudveksle med andre førstegangsindlagte.

I løbet af forløbet tilbydes du forskellige former for fysisk træning og introduceres til temaer som energi, kognition, fysisk aktivitet og resiliens.

Desuden vil der under indlæggelsen være fokus på mestring af livet med sclerose.

Under din indlæggelse får du tildelt din egen kontaktperson, og sammen med din kontaktperson finder du frem til, hvad dit personlige program under din indlæggelse skal indeholde.

Du tilbydes personlig rehabilitering

Under førstegangsforløbet kan du arbejde med netop de fokusområder, som er relevante for dig og i kombination med forløbets øvrige indhold.

Personlig rehabilitering betyder, at du under din indlæggelse:

  • tildeles en personlig kontaktperson
  • undersøges af relevante faggrupper
  • sammen med din kontaktperson planlægger, hvad der skal arbejdes med under indlæggelsen
  • sammen med din kontaktperson udarbejder en plan for, hvad du skal arbejde videre med hjemme
  • sammen med din kontaktperson planlægger, hvilke problemstillinger du skal arbejde videre med ved en eventuel senere indlæggelse.

Inden du bliver udskrevet, evaluerer du forløbet med din kontaktperson, og I beslutter sammen, hvordan din opfølgning skal foregå efter din udskrivning.

Når førstegangsforløb ikke er muligt for dig

I helt særlige tilfælde, hvor indlæggelse på førstegangsforløbet ikke er muligt, afgør vi i samarbejde med dig, hvilket behandlingstilbud der bedst matcher dine behov. Det kan være et andet individuelt indlæggelsestilbud eller i helt særlige tilfælde en målrettet og sammenhængende rehabiliteringsindsats hjemme hos dig i vores udgående funktion.