Sclerosehospitalerne tilbyder et særligt forløb til dig, der er afhængig af andres hjælp til de fleste aktiviteter i hverdagen såsom personlig pleje og almindelige daglige gøremål.

Forløbet består af en forudgående visitationssamtale med dig, hvor det vurderes, om du skal visiteres til to eller tre ugers individuelt rehabiliteringsforløb på Sclerosehospitalerne eller til rehabiliteringsforløb i daghospitalets udgående funktion

Det er vores erfaring, at mennesker med fremskreden sclerose – og deres pårørende – har brug for den rigtige hjælp og støtte af de rigtige fagpersoner på rette tid, men også i de rette omgivelser.

Derfor kan vi, hvor det fagligt vurderes relevant, kombinere din indlæggelse på Sclerosehospitalerne med et forudgående besøg hos dig. Vi bestræber os på at inddrage dine pårørende og din kommune i din rehabilitering.

Vi skræddersyer et forløb til dig og dine behov. I Ry tilbyder vi for eksempel rideterapi.

Om indlæggelsen

Hvis du skal indlægges, vil du blive tilbudt to eller tre uger på Sclerosehospitalerne, hvor du sammen med din kontaktperson og det tilknyttede behandlerteam vil arbejde på at indfri dine mål.

Under indlæggelsen inddrager vi meget gerne din kommune, hjemmeplejere, personlige hjælpere, såvel som dine pårørende, alt efter hvad der giver mening i forhold til dine ønsker og behov. Viden om dig deles naturligvis kun med dit samtykke.

Opfølgning efter udskrivning

Ved udskrivningen fra Sclerosehospitalerne aftaler du sammen med din kontaktperson, hvordan der skal følges op på din indlæggelse, og hvem der eventuelt skal inddrages.

Personlig rehabilitering

Personlig rehabilitering betyder, at du under din indlæggelse:

  • tildeles en personlig kontaktperson
  • undersøges af relevante faggrupper
  • sammen med din kontaktperson planlægger, hvad der skal arbejdes med under indlæggelsen
  • planlægger hvad du skal arbejde videre med hjemme 
  • planlægger hvad der skal arbejdes videre med ved en evt. senere indlæggelse.