Temaforløbene er et tilbud til dig, der har været indlagt på Sclerosehospitalet tidligere.

Et temaforløb foregår som holdundervisning med seks-tolv deltagere. Deltagerne får bred viden om et bestemt tema og værktøjer til at håndtere deres udfordringer i forhold til den pågældende problemstilling. Undervejs deler deltagerne deres erfaringer og viden med hinanden.