Det er kun femte år, at Scleroseforeningen samler ind i hele landet, og i Scleroseforeningen er glæden over det flotte resultat stor:

“Vi har en af verdens højeste forekomster af sygdommen i Danmark, og skal vi vende den udvikling, så er der kun én vej, og det er at styrke forskningen. Det er formålet med, at vi samler ind, og jeg er så glad og rørt over, at det er et formål, danskerne bakker op om,” siger administrerende direktør Klaus Høm, der var ude at samle ind i Valby sammen med sin familie.

I 2022 blev der samlet 5,6 millioner kroner ind, mens der i 2021 blev samlet 5,8 millioner kroner, som var den hidtidige rekord.

Mere end 18.000 danskere har sclerose. Antallet af ramte danskere er fordoblet på 20 år, og Danmark har i dag verdens fjerde højeste forekomst af den uhelbredelige fremadskridende sygdom. Årsagen til sygdommen er stadig ukendt.

De indsamlede midler fra landsindsamlingen går til danske forskningsprojekter, der skal bidrage med ny viden om årsagerne til sclerose og bane vejen for bedre behandlingsformer.

Scleroseforeningen støtter årligt forskning i sclerose med knap 20 millioner og finansierer mere end halvdelen af al uafhængig forskning i sclerose i Danmark.

Kort om sclerose

  • 18.189 danskere har sclerose, og hver dag får to danskere konstateret sygdommen.
  • Antallet af danskere med sygdommen er fordoblet over de seneste godt 20 år, og Danmark har i dag verdens 4. højeste forekomst af sygdommen per indbygger.
  • Sclerose er en uhelbredelig, fremadskridende sygdom, der rammer centralnervesystemet, dvs. hjerne og rygmarv.Sygdommen kan medføre en lang række fysiske og kognitive funktionsnedsættelser som nedsat muskelkraft og lammelser, balanceproblemer, føleforstyrrelser, synsforstyrrelser og synstab, problemer med at koncentrere sig, huske, bearbejde informationer, skabe overblik, planlægge, regulere følelser og udtrykke sig, ligesom sygdommen kan medføre en invaliderende træthed (fatigue).
  • Medicinsk behandling kan mildne sygdomsudviklingen, men ikke for alle. Kun hver anden danske sclerosepatient er i medicinsk behandling mod sin sclerose. 
  • Sygdommen rammer typisk i alderen 20-40 år, men kan ramme i alle aldre.
  • Dobbelt så mange kvinder som mænd rammes, og sygdommen er primær årsag til invaliditet blandt kvinder i den fødedygtige alder.
  • Årsagen til sclerose er endnu ikke kortlagt.