Regeringen forhandler lige nu med Folketingets øvrige partier om udmøntningen af den såkaldte SSA-reserve, der har afløst de tidligere satspuljemidler, og som består af midler til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. 

Står det til regeringen, skal den i år knap 1 milliard kroner store SSA-reserve bruges til blandt andet Sclerosehospitalernes specialiserede rehabiliteringstilbud til sclerosepatienter.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra regeringen:

”Med regeringens oplæg til udmøntning af reserven lægger vi på sundhedsområdet op til en prioritering af psykiatrien og en række vigtige patientnære tilbud med i alt 206,6 mio. kr. Vores forslag til udmøntningen omfatter tilbud, der gør en konkret forskel for en række patientgrupper. Herunder også nogle af dem, hvor der mangler viden og erfaringer. Blandt disse kan nævnes Sorglinjen, Danske Patienter, Antidote Danmark, Sjældne Sygdomme, Forum for Mænds Sundhed samt specialiserede sundhedstilbud til patienter med Parkinson og Sklerose,” udtaler Sundheds- og indenrigsminister Sophie Løhde i pressemeddelelsen.

Lettelse i Scleroseforeningen

Sclerosehospitalerne har i en årrække fået en merbevilling på godt 11 millioner kroner for at holde de voksende ventelister nede som følge af den store stigning i antallet af sclerosepatienter, der har fundet sted de sidste årtier.

Sclerosehospitalernes nuværende merbevilling udløber med udgangen af 2023, og forlænges merbevillingen ikke, viser beregninger, at ventelisterne i løbet af få år kan vokse til op til to års ventetid på en indlæggelse på Sclerosehospitalerne.

Regeringens udspil til udmøntningen af SSA-reserven bliver derfor mødt med stor lettelse i Scleroseforeningen:

”Specialiseret rehabilitering er en helt afgørende del af behandlingen af en fremadskridende og invaliderende sygdom som sclerose. Så det er en stor lettelse, at den nye regering lægger op til at prioritere Sclerosehospitalerne i den såkaldte SSA-reserve, ligesom den daværende regering også nåede at gøre, inden valget blev udskrevet sidste efterår,” siger administrerende direktør Klaus Høm.

”Men,” understreger han, ”der er brug for en mere varig løsning på den manglende overensstemmelse mellem Sclerosehospitalernes grundbevilling og antallet af sclerosepatienter end merbevillinger, der gives på ad hoc-vis.”

Sclerosehospitalernes grundbevilling er således ikke blevet justeret de seneste 20 år, mens antallet af sclerosepatienter i samme periode er fordoblet.

”Det er uholdbart i længden med midlertidige merbevillinger, og der bør klart findes en stabil grundfinansiering, der tager højde for tilvæksten af patienter og giver Sclerosehospitalerne mulighed for at have det lange lys på i udviklingen og tilrettelæggelsen af deres tilbud, som er en uundværlig del af det samlede sundhedsvæsen.  Det eneste rigtige i længden er derfor, at Sclerosehospitalerne kommer på finansloven med en varig løsning. Så det vil vi fortsat arbejde på,” slår Klaus Høm afslutningsvist fast.

Her kan du se regeringens pressemeddelelse om regeringens udspil til udmøntningen af SSA-reserven, der hvert år forhandles i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.