Der har været meget snak om flåter denne sommer i Danmark. Og hvis du lever med sclerose, kan det være godt at være ekstra opmærksom på de små dyr.

Jeppe Romme Christensen, der er overlæge ved Skleroseklinikken på Rigshospitalet, er nemlig i øjeblikket med til at undersøge et par tilfælde, hvor en hidtil stort set ukendt flåtoverført bakterie kan give nogle symptomer hos patienter, hvor B-cellerne er fjernet af sclerosemedicin. Infektionen kaldes neoehrlichiose, og den giver ingen symptomer hos mennesker med et intakt immunsystem.

“Det har overrasket os lidt, og vi er ved at undersøge det nærmere i samarbejde med Infektionsmedicinsk Afdeling på Rigshospitalet. Studiet handler om at kortlægge hvor mange, der har den infektion uden at have symptomer, og om det er en infektion, som det er værd at screene for,” fortæller overlægen.

Så hvis du får immundæmpende medicin, særligt af typen der fjerner B-celler, kan du – uden at der er grund til at gå i panik – godt være lidt ekstra opmærksom, hvis du har fået et flåtbid og efterfølgende oplever tegn på infektion, anbefaler lægen. Det kan for eksempel være længerevarende feber, nattesved eller udslæt uden andre oplagte forklaringer. 

“Så kan du kontakte din egen læge eller eventuelt skleroseklinik, som så vil vurdere, om du skal henvises til udredning på infektionsmedicinsk afdeling i Odense eller København, som kan teste for infektion,” siger Jeppe Romme Christensen.

Der er ikke udviklet vaccine til denne type flåt-overført bakterie. Den flåtvaccine, der tilbydes lige nu, er imod en anden flåt-overført bakterie, så den vil ikke hjælpe. 

Forskerne bliver i løbet af det næste stykke tid klogere på flåt-bakterien.