Nogle mennesker med NMO vil have tilbagevendende attakker, mens andre kun oplever et enkelt attak og kommer sig herefter. Derudover findes der forskellige rehabiliterende indsatser, der kan hjælpe personer med NMO videre efter et attak. Endelig kan de fleste symptomer dæmpes eller afhjælpes medicinsk.

Medicinsk behandling af NMO

Der findes i dag ingen behandling, der kan kurere NMO. Den medicinske behandling har til hensigt at bremse attakker og nedsætte risikoen for nye attakker. Attakker er ofte voldsomme og kan give store permanente skader, så det er vigtigt, at de behandles og bremses så hurtigt som muligt.

Sygdommens forløb kan være forskelligt. Der er derfor også flere forskellige behandlingsmuligheder, der påvirker den enkelte person med NMO forskelligt. Hos cirka 75 procent af alle mennesker med NMO danner immunforsvaret antistoffer mod proteinet aquaporin-4, men ikke hos alle. I nogle tilfælde vil det fungere godt med en behandling, der sigter mod at reducere produktionen af dette antistof, men i andre tilfælde vil der enten være for mange bivirkninger, eller behandlingen kan være ineffektiv.

Det er således ikke usædvanligt, at den behandlende neurolog må skifte behandling op til flere gange, inden den rette behandling findes.

Behandlingen kan inddeles i to typer: Der findes en række lægemidler, der dæmper hele eller dele af immunforsvaret. Forskellige typer af disse lægemidler anvendes både til at stoppe attakker og i de mellemliggende perioder for at forhindre nye attakker. Den anden type behandling benyttes, hvis et attak giver meget kraftige symptomer. Her vil man med en metode, der minder om dialyse, rense blodet for antistoffer.

Symptomlindring for mennesker med NMO

Ud over behandling rettet mod attakker vil mennesker med NMO ofte have stor gavn af forskellige typer behandling rettet mod symptomerne. Der er stor forskel på, hvilke symptomer den enkelte oplever, men i de fleste tilfælde vil patienten i samarbejde med den behandlende neurolog eller egen læge kunne finde muligheder for symptomlindring.

Rehabilitering for mennesker med NMO

At komme ovenpå igen efter et attak kan være krævende, og normalt kan mennesker med NMO have glæde af støtte fra fagprofessionelle som fysioterapeuter, psykologer eller socialrådgivere. Selvom sclerose og NMO er to forskellige sygdomme, der medicinsk skal håndteres forskelligt, er behovene i rehabilitering de samme. En rehabiliterende indsats er en tværfaglig indsats, der både tager hånd om den fysiske genoptræning og de sociale ændringer som følger af sygdommen.

I Danmark findes to specialiserede sclerosehospitaler, der tilbyder tværfaglig rehabilitering. Mennesker med NMO har samme mulighed for at blive henvist til sclerosehospitalerne som mennesker med sclerose.