Hvad er Schilders sygdom?

Schilders sygdom er en meget sjælden sygdom i centralnervesystemet. Centralnervesystemet består af hjernen, rygmarven og synsnerverne. Schilders sygdom er en autoimmun sygdom, hvilket vil sige, at der er en fejl i immunsystemet. Kroppens immunforsvar får fejlagtigt indkodet, at en af kroppens egne celler eller proteiner er en fremmed og skadelig organisme. Immunsystemet begynder herefter at producere antistoffer mod de ellers raske celler. Schilders sygdom betegnes som en demyeliniserende sygdom. Det betyder, at immunsystemets angreb er rettet mod de fedtskeder (myelin), der isolerer nervecellerne. Når myelinet ødelægges, mister nerverne i centralnervesystemet deres evne til at sende signaler mellem hjernen og resten af kroppen.

Schilders sygdom viser sig i de fleste tilfælde som et enkeltstående angreb, hvor immunforsvaret angriber centralnervesystemet. Herefter går sygdommen i sig selv igen eller standses med behandling, der dæmper immunforsvaret. De skader, der er sket på nerverne under angrebet, kan være store, og kroppen kan ikke selv genoprette skaderne. Efter angrebet kan der på hjernescanninger som regel ses to hvide plamager, hvor immunforsvaret har gjort skade på nerverne. I nogle få tilfælde er sygdommen progredierende, hvilket betyder, at nedbrydningen fortsætter i reduceret omfang, og at der løbende kommer små nye skader på nerverne.

Da sygdommen er meget sjælden, findes der ikke mange undersøgelser af sygdommen. Det betyder, at det er svært at forudsige, hvordan den enkelte patient reagerer på behandling, eller hvad fremtidsudsigterne er.