Mange mennesker med MS vil opleve, at der sker en ændring i den måde, de er til i verden på. Når man har sclerose, kan der ske skader i hjernen, som netop fører til ændret adfærd. Dette er et symptom ved sclerose, som for mange er svært at tale om, men det er et utroligt vigtigt emne. Derfor har vi inviteret neuropsykolog, Mette Ellermann, som vil holde et foredrag om årsagerne til ændring i væremåde og håndteringen heraf.

Se webinaret her: