Forskning har vist, at fysisk aktivitet har mange gavnlige effekter og er særligt vigtigt for mennesker med sclerose. Derfor har Scleroseforeningen hen over efteråret oprettet lokale gå-hold rundt om i landet, som ledes af frivillige gå-instruktører.

Gennem gåture kan du blandt andet forbedre din gangfunktion, balance og kredsløb. Desuden mindsker frisk luft og smuk natur stressniveauet i kroppen og har positiv indvirken på trivslen. Alt dette, i kombination med socialt samvær, kan bidrage til at booste livsglæden.

Lars Hvid, der er lektor ved idrætsbiologisk forskningsenhed ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og seniorforsker på Sclerosehospitalerne, giver her fem grunde til, at det kan være gavnligt at blive en del af et gå-hold, hvis man har sclerose:

1. Små indsatser kan gøre en forskel for helbredet

”En generel ting ved at være fysisk aktiv er, at vi udskiller en masse signalstoffer, der gør, at vi kan komme gladere hjem, det er bevist, at træning kan have den effekt – både for mennesker med multipel sclerose og alle mulig andre populationer. Det kan godt være, man har en dag, hvor man føler sig ekstra udfordret og har svært ved at komme ud ad døren, men selv små indsatser kan gøre en sundhedsmæssig forskel. Al bevægelse har en betydning. Set over en længere periode på for eksempel et halvt år, kan vi se, at små korte ture frem for ingen ture, faktisk kan have en betydning i det samlede billede.”

2. Gangtræning kan øge funktionen af hjernen, nervesystemet, hjerte/kredsløbet og muskulaturen

”Det at komme ud at gå, kan have en effekt på mange forskellige ting. Funktionen af hjernen og nervesystemet ser for eksempel ud til at blive stimuleret, når man træner gang. Hjertets funktion kan også blive bedre og iltoptagelsen – som er et udtryk for, hvor godt vores kredsløb er – kan blive bedre, når vi kommer ud at gå. Samtidig sker der noget med muskulaturen i benene. Musklerne vokser ikke nødvendigvis, men vi bliver lidt stærkere og vores energiomsætning og evne til at forbrænde næringsstoffer, bliver bedre. Det er rigtig godt, fordi det blandt andet er med til at styre vores blodsukker og mindske risikoen for at få andre sygdomme som for eksempel diabetes eller hjertekarsygdomme. Vores muskler er et stort organ, der udgør en stor del af vores kropsmasse, så hvis vi kan få energiomsætningen sat i vejret, er det rigtig godt sundhedsmæssigt.”

3. Gangtræning har en positiv effekt på træthed

”Det er ikke kun gangfunktionen, der forbedres ved at man jævnligt kommer ud at gå. Der er også undersøgelser, der peger på, at sclerosepatienters selvopfattede træthed i dagligdagen kan falde. Samtidig kan livskvaliteten og velværet stige, mens depressive symptomer kan mindskes. ”

4. Gangtræning kan give dig noget socialt

”Ud over de fysiske fordele ved at gå, kan der være en social gevinst ved at melde sig til et gå-hold. Her kan man nemlig møde andre mennesker i samme situation som en selv samtidig med, at man får rørt sig og styrket sin funktionsevne. For langt de fleste øges motivationen ved at være en del af et hold.”

5. Når du går i naturen kan du mindske stress

”Interaktion med naturen kan have en positiv effekt på det mentale velvære. Det er noget, der er meget fokus på i forskning lige nu, for det at komme ud i den friske luft i grønne omgivelser kan rent faktisk mindske stress og kan have en indvirkning på trivslen både mentalt, emotionelt og fysisk. Samtidig kan det at komme ud og gå i smukke omgivelser være med til at fjerne fokus fra stringente træningsplaner, der kan skræmme nogen væk. Det sociale aspekt og interaktionen med naturen er for os vigtigere end det at være i stand til at følge en træningsplan til punkt og prikke, det er nemlig motiverende for mange at være en del af et fællesskab og nyde naturen, mens de får brugt deres krop.”