Hvad går exer-gaming ud på?

”Der findes mange grene inden for fysisk træning, og det gør der også inden for exer-gaming. Nogle koncepter er målrettet fysiske træning, mens andre er mere kognitivt udfordrende. Der er en meget bred pallette af træningskoncepter, hvilket gør det svært at definere begrebet helt præcist. De fleste er dog enige om at exer-gaming overordnet handler om, at man deltager i gaming, der samtidig involverer fysisk belastning, som dermed udgør en form for træning.


Man opererer også med begrebet ’gamification’ inden for rehabiliteringsområdet, som handler om at indføre spilkomponenter i den rehabiliterende træning for at fastholde folks motivation til at udøve fysisk træning over længere tid. Der er mange mennesker, der bruger meget tid på at sidde og spille computerspil generelt, fordi digitale spil indeholder nogle elementer, der på forskellig vis stimulerer folks nysgerrighed ved at hele tiden at udfordre dem. Det er de samme elementer, man forsøger at anvende i en træningskontekst, hvor spilelementet er udviklet til at fastholde folks interesse for den fysiske træning.


Spillet Pokémon Go, der var meget populært på et tidspunkt, er et eksempel på et digitalt spil, der driver brugeren til at røre sig samtidig med, at man spiller. I andre tilfælde udøver man typisk en fysisk træningsform, som man så kombinerer med et digitalt spilelement for at gøre udøvelsen mere spændende, underholdende eller helt distrahere en fra, at man faktisk træner. Man kan for eksempel sidde og cykle ude i sin garage med en stor skærm foran sig, så det ser ud som om, at man cykler op ad Alpe d’Huez samtidig med, at belastningen på cyklen også tilpasses, så det ”svarer” til at man cykler op ad.”

Kan man videnskabeligt påvise en effekt ved at bruge virtual reality kombineret med fysisk træning?

”En interessant gennemgang af ti videnskabelige studier i brugen af virtual reality (VR) og fysisk træning inden for scleroseområdet peger på, at VR kan ’booste’ nogle af de effekter, man ser ved den almindelige træning. Men da der er tale om relativt små studier, som er forskelligt sat op og svære at sammenligne, skal man være forsigtig med at konkludere noget endegyldigt omkring effekten endnu.”

Hvad er potentialet ved at bruge Virtual Reality inden for fysisk rehabilitering?

”Vi oplever en generel udfordring med at fastholde folk i at træne. Vi kan typisk godt gøre det spændende for dem at deltage i en bestemt træningsform i en kortere periode, men mange oplever, at det kan blive kedeligt og ensformigt i længden. Når interessen falder, stopper nogle måske helt med at træne. I det tilfælde kan exer-gaming måske være en løsning.


Det skyldes, at mange af spilmulighederne inden for exer-gaming faktisk motiverer folk til at træne, fordi træningen hele tiden kan tilrettes eller målrettes den person, der bruger dem. Inden for traditionel fysisk træning er man jo ofte afhængig af hjælp fra ens træner til at tilpasse øvelsen ved at gøre lidt sværere eller tungere. Men ved mange typer af exer-gaming er ideen, at man automatisk får tilpasset træningen og på den måde maksimerer træningsudfordringen.


Hvis man selv allerede er i stand til at udøve mange forskellige konventionelle træningsformer, har man jo en større pallette at vælge mellem og dermed også større chance for at finde en træningsform, der motiverer en. Men hvis man er meget begrænset i, hvad man kan udøve, så kan exer-gaming måske tilføje et element til træning, der gør, at det er mere motiverende.
På den måde har konceptet potentiale til at gøre fysisk træning mere varieret for mennesker med MS og svære handicap, som kan have svært ved at lave den mere konventionelle fysiske træning.”

Risikerer man, at det sociale fællesskab, som man kender fra traditionel fysisk holdtræning, går tabt, hvis man i stedet vil praktisere exer-gaming?

”Der er lavet nogle eksperimenter med digitale platforme, hvor mange mennesker er del af et fælles online ”spilkoncept”, hvor man i spillet belønnes på basis af udført fysisk aktivitet. Det svarer næsten til, når vi ser de unge mennesker sidde og game med hinanden i nogle forskellige spil, men hvor man så driver spillet ved at være fysisk aktiv selv samtidig med man kan følge med i de andre deltageres fysiske træning. Så på den måde kan man jo godt opnå en vis fællesskabsfølelse alligevel – særligt, hvis man kender de andre deltagere lidt i forvejen.”

Hvor langt er man i Danmark i forhold til at bruge Virtual Reality inden for den fysisk rehabilitering af MS?

”Indtil videre er der en begrænset viden om den positive effekt af de forskellige træningsformer, så I Danmark holder vi meget øje med udviklingen i udlandet. Men jeg er sikker på, at man også herhjemme i endnu højere grad vil begynde at kombinere teknologien mere med fysisk træning og rehabilitering i forskningssammenhæng, de steder hvor der kan være en effekt at hente.


Der findes i forvejen mange måder at ’booste’ effekten af sin træning på – for eksempel ved at spise den rette kost på det rigtige tidspunkt i forbindelse med træningen eller ved at hvile sig tilstrækkeligt efter et træningspas. Men selvom det er en nem måde at booste effekten af træning på, så er folk ikke altid så gode til at bruge disse ”nemme” metoder at optimere på.


En af udfordringerne ved exer-gaming er, at koncepterne i dag stiller tekniske krav til at have adgang til bestemt træningsudstyr, som man også selv skal kunne betjene. Derfor kan det være nødvendigt med en klar instruktion eller vejledning, før det giver mening for folk at bruge. Præcis på samme måde som traditionel fysisk træning også ofte kræver det. Men hjælperessourcerne er lige nu mindre tilgængelige, når man praktiserer exer-gaming.


Når det er sagt, så har vi at gøre med et spændende nyt træningsværktøj, som hvis vi forstår at bruge det rigtigt, kan og vil vinde meget mere indpas i fremtiden. Mennesker med sclerose vil i fremtiden være vokset op i en mere digital tidsalder, end mange af dem, der har sygdommen i dag. Derfor kan man forestille sig, at teknologi generelt bliver mere integreret inden for det fysiske træningsområde. Jeg tror bestemt også, at mine kollegaer og jeg på et tidspunkt kommer til at interessere os endnu for, hvordan man skaber det optimale digitale træningskoncept.”