Dette webinar fra d. 30. januar 2024 er et informationsmøde, hvor du kan høre om vederlagsfri fysioterapi og de nye strukturerede forløb, der blev indført ved årsskiftet. Til at gøre dig klogere på den nye ordning, har vi besøg af repræsentanter, heriblandt en fysioterapeut fra Enhed for Kvalitet og Modernisering, som står bag de nye strukturerede forløb. Enheden er nedsat af Danske Fysioterapeuter og Kommunernes Landsforening i fællesskab og har til huse hos Danske Fysioterapeuter.

Se webinaret her: