Det er en god idé for alle at oprette et testamente. Det mener knap halvdelen af danskere i alderen 60-80 år ifølge en undersøgelse fra februar i år, som analysebureauet AIM har foretaget for Det Gode Testamente. Et samarbejde mellem 44 velgørende organisationer, heriblandt Scleroseforeningen, der er gået sammen om at oplyse, vejlede og hjælpe danskere, der overvejer at testamentere en del af deres arv til velgørenhed.

Samtidig er det kun hver tredje i aldersgruppen, der har oprettet et testamente. 6 procent af dem, der endnu ikke har oprettet et, svarer, at de vil tilgodese velgørenhed i et eventuelt testamente, mens det gælder 9 procent af dem, der allerede har et testamente. 25 procent af alle i aldersgruppen svarer, at de endnu ikke har overvejet muligheden og derfor heller ikke har taget stilling til spørgsmålet, mens 9 procent har forholdt sig til muligheden, men stadig ikke gjort deres holdning klar. 

Bodil ville gerne være sikker på, at arven gik til nogen, der satte pris på den. Jeg synes, noget af det bedste, man kan gøre, er at testamentere til foreninger, fordi pengene går til et godt formål.

Birthe Hansen, arving og kusine til Bodil Bisfort, der donerede en del af sin arv til velgørende organisationer, herunder Scleroseforeningen.

Mange barrierer

Forestillingen om, at vores arv kan være for lille til at tage stilling til, hvad der skal ske med den, er en af de opfattelser, som Det Gode Testamente gerne vil gøre op med. Det gælder også forestillingen om, at vi kun har ringe indflydelse på, hvad der skal ske med arven efter os. For det udgør nogle af de hyppigste barrierer for, at den enkelte overhovedet får taget stilling til, om det kunne være en god idé med et testamente. Hertil kommer forestillingen om, at det er dyrt og besværligt at søge råd og at få hjælp til at få oprettet et testamente, fortæller Charlotte Gade, som er projektleder for Det Gode Testamente:

”Mange danskere tror, at det er hugget i sten, hvem der skal arve dem, og noget, staten fastsætter. Men faktisk har vi stor indflydelse på fordelingen af vores arv og gode muligheder for at sørge for, at de værdier, der er vigtige for os, kan blive bragt videre, når vi ikke er der mere. ’Jamen, jeg efterlader mig ikke noget af betydning. Testamenter er for rige,’ er en anden af de fordomme, vi ofte møder. Men der er altid nogle værdier, som har betydning for den enkelte at give videre, og som det derfor er meningsfuldt at forholde sig til. Og når det handler om værdier i relation til velgørenhed, gælder altid princippet om de mange bække små, der sammen gør det muligt at fortsætte det arbejde og de værdier, som velgørenheden hviler på,” siger projektlederen.

Hun gør desuden opmærksom på, at det er gratis for alle at få rådgivning gennem Det Gode Testamentes samarbejde med 200 familie- og arveretsadvokater, og at danskere, der ønsker at betænke en af de velgørende organisationer bag Det Gode Testamente, får udgifterne til deres testamente dækket med op til 5.000 kroner af den pågældende organisation.

For nogle kan det være en kontant fordel for deres arvinger, at de indskriver en velgørende organisation i deres testamente.

Charlotte Gade, projektleder for Det Gode Testamente

Vigtig del af indkomst

Charlotte Gade bakkes op af Sclerose­foreningens administrationschef, Michael Brandt. For mange velgørende organisationer er testamenterede midler en betydelig del af deres indkomst. Det gælder også for Scleroseforeningen, hvor 16 procent af de samlede indtægter i 2021 kom fra arv. Til en sammenligning udgjorde offentlige midler kun 10 procent:

”Arv er en vigtig del af vores indtægtsgrundlag og vores mulighed for at kunne støtte mennesker med sclerose med for eksempel gratis psykologhjælp og socialrådgivning, sådan som vi gør i dag,” forklarer Michael Brandt og tilføjer:

”Men for nogle kan det også være en kontant fordel for deres arvinger, at de indskriver en velgørende organisation i deres testamente. For eksempel gør den såkaldte 30-procents regel i arve­loven det muligt at begunstige en velgørende forening med 30 procent af arven, mod at foreningen betaler boafgiften, som for nogle arvinger er væsentligt højere end 30 procent.”

Hvis du støtter kampen mod sclerose, dækker Scleroseforeningen i øvrigt prisen på testamentet, hvis det ikke overstiger 5.000 kroner.

Vil du vide mere?

Du kan se og høre mere om de danske arveregler og blive klogere på netop din families situation på www.detgodetestamente.dk

Her finder du også et link til et 17 minutter langt webforedrag med en af landets førende arveretseksperter. Du kan også tage en gratis snak med en af Scleroseforeningens advokater om arv og muligheder. Læs mere på scleroseforeningen.dk/stoet/arv-og-testamente