Når du har sclerose, kan det betyde, at du får mere sygefravær på dit arbejde eller i din selvstændige virksomhed. Derfor har du mulighed for at søge en § 56-aftale, hvis du er lønmodtager eller en §58a -aftale, hvis du er selvstændig.

Aftalen giver ret til sygedagpengerefusion fra din første fraværsdag på grund af sclerose.

Det er en aftale, som kan indgås mellem dig, din arbejdsgiver og din bopælskommune. Aftalen giver sygedagpengerefusion til din arbejdsgiver fra første fraværsdag på grund af din kroniske lidelse.

Fordelen ved aftalen er, at din arbejdsgiver har færre udgifter på grund af dit sygefravær, og du behøver ikke forklare så meget, når du er nødt til at sygemelde dig. Formålet skulle også gerne være, at du kan beholde dit job.

Hvis du er selvstændig, skal du søge en § 58a-aftale. Den giver ret til sygedagpenge fra første fraværsdag på grund af din kroniske lidelse.

Som selvstændig er formålet, at du længst muligt kan fortsætte din virksomhed.

Hvad er betingelserne for at indgå en § 56-aftale?

For at indgå en § 56-aftale med arbejdsgiver og din bopælskommune er der følgende betingelser:

  • at du har risiko for øget sygefravær på grund af din kroniske lidelse. Fraværet skal forventeligt medføre mindst 10 fraværsdage om året.
  • at du skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet.
  • at arbejdsgiveren allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i arbejdsgiverperioden (30 dage) for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder.

For at vurdere om du har ret til en §56-aftale indhenter kommunen en lægeerklæring fra din læge. Af erklæringen skal det fremgå, om din lidelse kan betragtes som kronisk eller langvarig, og at det forventes, at du har mere sygefravær.

Arbejdsgiverens ret til at få refunderet udbetalte sygedagpenge omfatter også dagpenge udbetalt i forbindelse med fravær ved indlæggelser eller kontrolundersøgelser og eventuel nødvendig rekreation i forbindelse hermed.

Vær opmærksom på, at aftalen ikke kan bruges til fast nedsættelse af arbejdstiden.