Hvad er akupunktur?

Akupunktur anvendes til behandling af både akutte og kroniske lidelser samt som forebyggende behandling. Ved akupunktur stimuleres udvalgte punkter på kroppen. I den klassiske akupunktur er teorien, at disse punkter, via energibaner, er forbundet til hele kroppen. Således stimuleres kroppens evne til at genoprette egen balance, hvorved kroppen kommer til at fungere bedre.

I Danmark anvendes ofte en tilpasning af den klassiske akupunktur, der kaldes medicinsk akupunktur. Medicinsk akupunktur tager udgangspunkt i den vestlige medicins forståelse af kroppen og sygdom. I den medicinske akupunktur forklares akupunkturens effekt med stimulering af muskler og nerver.

Akupunktur udføres i de fleste tilfælde ved at indføre nåle, men akupunkturpunkterne kan også stimuleres med tryk (akupressur), infrarødt lys (laserakupunktur) eller brændende urter (moxibustion).

Virker det?

Databasen Natural Medicines er en sammenslutning af forskere uden om medicinalindustrien, der kontinuerligt gennemgår og vurderer forskningsresultater inden for alternativ behandling. Natural Medicines har lavet en vurdering af akupunktur, der er evidens-baseret og kommer fra en systematisk gennemgang af samtlige studier på området. I forhold til symptomer, der er hyppige for personer med sclerose, er vurderingen, at akupunktur kan have en positiv effekt på smerter og søvnproblemer. Men studierne er udført på mennesker uden sclerose, og de kan ikke nødvendigvis overføres.

Natural Medicines konkluderer, at der endnu ikke er tilstrækkelig evidens til at vurdere effekten af akupunktur på sclerose og symptomer grundet sclerose. Dette betyder, at der ikke findes studier nok til hverken at be- eller afkræfte, om akupunktur har en effekt i forhold til sclerose. Så selvom nogle oplever, at det har en god effekt, er det ikke muligt at forklare virkningsmekanismer eller at pege på, hvem der eventuelt kan have en positiv effekt af akupunktur.

Natural Medicines vurderer, at akupunktur er sikkert at benytte, og at der er minimal risiko for interaktioner med anden behandling.

Scleroseforeningens undersøgelse af akupunktur

En undersøgelse blandt Scleroseforeningens medlemmer har vist, at cirka hver femte har anvendt eller anvender akupunktur. I 2016-2017 gennemførte Scleroseforeningen et forskningsprojekt, der undersøgte, om akupunktur kan have en effekt på mennesker med sclerose. I studiet blev cytokinniveauet i blodet anvendt som et mål for immunforsvaret. Studiet målte på kroppens cytokinniveauer, da cytokiner kan sige noget om immunforsvaret, og samtidig ved man, at cytokinniveauet kan være påvirket af sclerose.

Undersøgelsen viste ikke en effekt af akupunktur på hverken cytokinniveauer eller på helbredsrelateret livskvalitet. Nogle deltagere oplevede en forbigående bedring, der forsvandt, da behandlingen ophørte. Nogle få deltagere oplevede ubehag i forbindelse med behandlingen, for eksempel svimmelhed. Og endelig oplevede nogle deltagere i undersøgelsen hverken positiv eller negativ effekt af behandlingen.