Hvad er kranio-sakral-terapi?

Kranio-sakral-terapi har afsæt i en teori om, at der i kroppen eksisterer en rytme kaldet den kranio-sakrale puls. Denne puls pumper hjernevæsken rundt om hjerne og rygmarv 6-12 gange i minuttet.

Eksistensen af et kredsløb med hjerne- og rygmarvsvæske stemmer overens med den almindelige medicinske forståelse af kroppen. I en medicinsk beskrivelse af kroppen består hjernen og rygmarven af et lukket system, hvor hjerne- og rygmarvsvæske kan cirkulere. Kranio-sakral-terapien tilføjer en teori om, at væsken cirkulerer med en bestemt hastighed, den kranio-sakrale puls. Derudover adskiller teorien bag kranio-sakral-terapi sig fra den almindelige kropsforståelse ved at antage, at knoglerne i kraniet er bevægelige.

Teorien er, at den kranio-sakrale puls medfører, at knogler og membraner i kraniet og korsbenet sættes i bevægelse. På baggrund af dette kan terapeuten med lette berøringer vurdere, om den kranio-sakrale puls er for hurtig eller for langsom, og kan med tilsvarende lette berøringer regulere den kranio-sakrale puls.

Virker det?

Databasen Natural Medicines er en sammenslutning af forskere uden om medicinalindustrien, der kontinuerligt gennemgår og vurderer forskningsresultater inden for alternativ behandling. Natural Medicines har lavet en vurdering af kranio-sakral-terapi, der er evidens-baseret og kommer fra en systematisk gennemgang af samtlige studier på området. Gennemgangen vurderer alle symptomer og sygdomstilstande, ikke kun sclerose. Vurderingen er, at det ikke ud fra den eksisterende forskningslitteratur er muligt at sige noget om hverken effekt eller sikkerhed forbundet med kranio-sakral-terapi. Dette betyder, at der ikke findes studier nok til hverken at be- eller afkræfte, om kranio-sakral-terapi har en effekt i forhold til hverken sclerose eller andre tilstande. Så selvom nogle oplever, at det har en god effekt, er det ikke muligt at forklare virkningsmekanismer eller at pege på, hvem der eventuelt kan have en positiv effekt af kranio-sakral-terapi.