Nogle mennesker med sclerose bruger alternativ behandling. Alternativ behandling er ikke en bestemt type behandling, men dækker over mange forskellige behandlingstiltag. Fælles for dem alle er, at de ikke indgår som en fast del af det autoriserede sundhedsvæsen.

Her kan du læse om de mest almindelige typer af alternativ behandling, og hvilke virkningsmekanismer de baseres på. Vi præsenterer desuden de resultater, der på nuværende tidspunkt findes i forskning på området.

Undersøgelser viser, at cirka halvdelen af mennesker med sclerose bruger alternativ behandling. De mest populære behandlingsformer er kosttilskud, naturmedicin, akupunktur, yoga og zoneterapi.

Hvad er alternativ behandling?

Alternativ behandling er praksisser og produkter, der enten ikke eller kun delvist er inkluderet i det konventionelle sundhedsvæsen. Indenfor alternativ behandling arbejder man ofte ud fra en holistisk tilgang til mennesket og sygdom. Det vil sige, at mennesket ses som en helhed, hvor det fysiske spiller sammen med det psykiske, sociale og åndelige. Behandling af sygdomme og symptomer må derfor tage højde for alle disse aspekter.

En alternativ behandling kan udføres af en alternativ behandler. Men alternativ behandling dækker også over medicin eller kost, som man indtager, og øvelser eller programmer, som man vælger at følge.

Vi har her samlet information om de alternative behandlingsformer, som oftest anvendes af personer med sclerose. Klik på en behandlingsform for at læse mere om den.

Behandling hos alternativ behandler

Gode råd til alternativ behandling

Vi fraråder, at alternativ behandling bruges i stedet for konventionel lægelig behandling. Men vi ved, at mange mennesker med sclerose oplever at få noget godt ud af at bruge alternativ behandling, og vi forholder os derfor åbent til at anvende det som supplement til den medicinske behandling.

Vi har endnu ikke erfaret en alternativ behandling, der kan kurere sclerose. Når personer med sclerose oplever at have gavn af alternativ behandling handler det ofte om, at de oplever øget energi, øget velvære eller lindring i scleroserelaterede symptomer.

Mange alternative behandlingsformer præsenteres som naturlige. Ordet ’naturlig’ kan give en falsk sikkerhed for, at behandlingen er harmløs. Scleroseforeningen anbefaler, at du altid taler med din læge, inden du afprøver en form for alternativ behandling. Din læge kan hjælpe dig med at vurdere, om den alternative behandling vil påvirke din øvrige behandling.

Hvis du overvejer alternativ behandling, er det vigtigt, at du gør dig klart, hvad du forventer at opnå, og hvor sandsynligt dette er i din situation. Du bør overveje, hvad du er villig til at investere, og hvordan det vil påvirke dig, hvis du bruger tid og penge på en dyr eller tidskrævende behandling, som efterfølgende ikke har gavnet dig. Og endelig bør du løbende mærke efter, hvordan behandlingen påvirker dig. Hvis ikke behandlingen føles rigtig, eller der ikke er den ønskede udvikling, er det vigtigt at turde sige STOP. Kuren skal ikke være værre end sygdommen.

Det gælder generelt for alternative behandlingsformer, at de ikke inddrages i det etablerede behandlingssystem, fordi der ikke er overbevisende dokumentation for virkningen. Men erfaringer viser, at nogle mennesker med sclerose oplever en god effekt, når de bruger alternativ behandling. Hvis du vælger behandling eller rådgivning hos en alternativ behandler, kan det være en god idé at bruge lidt tid på at finde den rigtige behandler. Styrelsen for Patientsikkerhed har flere gode råd, og her kan du også finde en oversigt over foreninger, der kan hjælpe med at finde den rette alternative behandler. Du kan finde listen her.

Vi skaber ny viden om alternativ behandling

I Scleroseforeningen har vi gennemført flere forskningsprojekter, der skaber viden om alternativ behandling til mennesker med sclerose.

Fra 2016-2019 gennemførte vi et stort forskningsprojekt om kost (læs mere om kostprojektet her) og fra 2016-2018 et forskningsprojekt om akupunktur til mennesker med sclerose (læs mere om akupunkturprojektet her).

I 2010-2013 blev Projekt Nordisk Kortlægning gennemført, der kortlagde brug af alternativ behandling blandt mennesker med sclerose i de fem nordiske lande (læs mere om Projekt Nordisk Kortlægning her), og fra 2004-2010 arbejdede fem konventionelle og fem alternative behandlere med at udvikle integrerede behandlinger til mennesker med sclerose i Projekt Behandlerteam (læs mere om Projekt Behandlerteam her).

Alternativ behandling

Medicinsk cannabis

Cannabis som medicin har været en lovlig mulighed i Danmark siden 2018. Læs mere om medicinsk cannabis og forsøgsordningen her.

Læs mere