Hvad er zoneterapi?

Zoneterapi tager udgangspunkt i en kropsforståelse, hvor særlige punkter under fødderne er knyttet til bestemte dele af kroppen. En zoneterapeut vil på denne baggrund både kunne diagnosticere og behandle ved at trykke på punkterne under fødderne.

Zoneterapi er en behandlingsform, der medtager klientens situation som helhed. Zoneterapeuten vil ikke stille en diagnose alene ved at føle under fødderne, men gennem samtale med klienten om hele dennes livssituation. Behandlingsplanen indebærer derfor ofte også forandringer i livsførelse.

Virker det?

Databasen Natural Medicines er en sammenslutning af forskere uden om medicinalindustrien, der kontinuerligt gennemgår og vurderer forskningsresultater inden for alternativ behandling. Natural Medicines har lavet en vurdering af zoneterapi, der er evidens-baseret og kommer fra en systematisk gennemgang af samtlige studier på området. Gennemgangen vurderer alle symptomer og sygdomstilstande, ikke kun sclerose. Vurderingen er, at det ikke ud fra den eksisterende forskningslitteratur er muligt at sige noget om hverken effekt eller sikkerhed forbundet med zoneterapi. Dette betyder, at der ikke findes studier nok til hverken at be- eller afkræfte, om zoneterapi har en effekt i forhold til sclerose eller andre tilstande. Så selvom nogle oplever, at det har en god effekt, er det ikke muligt at forklare virkningsmekanismer eller at pege på, hvem der eventuelt kan have en positiv effekt af zoneterapi.