Relation

Mathias’ mor har sclerose, og han husker tydeligt den dag for syv år siden, hvor familien blev samlet ude i haven og fik at vide, at moderen ventede på svar på undersøgelserne. Den hårde besked lød, at enten havde hun sclerose eller en hjernetumor. Og hele Mathias’ sommerferie gik med at vente på svar. Undersøgelsen viste sclerose, og med sygdommens indtog i familien, mærkede han hurtigt på egen krop, hvad det ville sige at være ung pårørende. Og pludselig manglede han nogen på sin egen alder at tale med og spejle sig i. Nogen, der også havde en forælder med sclerose.

For tre år siden faldt Mathias over en reklame for Scleroseforeningens online hangout rooms for unge pårørende – og straks meldte han sig til. Heldigvis. I dag fylder sclerosen nemlig ikke lige så meget, som den helt naturligt gjorde i begyndelsen, selvom bekymringerne stadig kan opstå. De online hang-out rooms giver derfor stadig god mening for ham. Nu er Mathias bare selv frivillig ambassadør for dem.

“Det er mit hjertebarn. For det er vigtigt, at der bliver skabt et rum, hvor man kan drøfte følelserne, genkende og anerkende.” 

Mathias Skallerup Jørgensen

Hvorfor

Som ambassadør er Mathias med til at facilitere møderne mellem de unge pårørende og sætte rammen om relevante emner, de kan tale om. Det vigtigste for ham er, at de unge pårørende taler med hinanden og får mulighed for at sætte ord på deres tanker og følelser. Selvom man kan tale med sin familie og venner, oplever Mathias, at der ikke er den samme forståelse, som man kan møde blandt andre pårørende.

Den forståelse er meget vigtig, hvis du spørger Mathias, for der kan man tale om følelser og tanker med andre, der kan sætte sig ind i situationen og dele erfaringer. Det er i det særlige rum, at de pårørende kan være der for hinanden, og Mathias selv mærker at kunne være noget for andre. Og selvom de unge står med hver deres fortælling om sclerose, kan de sagtens sætte sig i hinandens sted.

Mathias elsker at være ambassadør for de unge pårørendes frirum, for han ved hvor betydningsfuldt det er. De online hangout rooms er faktisk blevet et hjertebarn for Mathias, der gerne vil skabe et særligt fællesskab, hvor unge pårørende føler, at de er en del af noget større. Sammen med ham. 

Vil du med til et Hangout?

Til et digitalt Hangout kan du møde andre unge pårørende.