Hvilke behandlinger bliver brugt?

Undersøgelsen viser, at mennesker med MS i Danmark er flittige brugere af såvel konventionelle som alternative behandlinger. Fysioterapi, receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin, kosttilskud og naturmedicin og massage er de fem mest benyttede behandlingsformer. Herudover bruges en lang række konventionelle og i særdeleshed alternative behandlingsformer. Lidt under halvdelen af alle respondenter kombinerer konventionelle og alternative behandlingsformer.

51,8% af de danske respondenter har brugt en form for alternativ behandling indenfor de seneste 12 måneder. De mest populære alternative behandlingsformer er kosttilskud og naturmedicin, særlig diæt og akupunktur. Også zoneterapi, yoga, meditation og kranio-sakral terapi er populære alternative behandlingsformer.

Med hvilke formål bruges behandlingerne?

Ikke-specifikke formål bliver nævnt oftere end specifikke formål. Det er således ikke behandling af bestemte symptomer, de danske respondenter først og fremmest søger gennem de benyttede behandlinger, men oftere et ønske om at opnå velvære, styrke kroppen og øge muskelstyrken. Afhjælpning af specifikke symptomer er dog også blandt de ti oftest adresserede formål – f.eks. smerter, balanceproblemer og træthed.

De nordiske lande ligner hinanden

Undersøgelsen viser, at mennesker med MS i de nordiske lande er meget ens, hvad angår deres brug af behandlinger. Danmark adskiller sig fra de andre fire nordiske lande ved et lavere forbrug af Qi Gong, ergoterapi og massage. Til gengæld har Danmark et højere forbrug af fysioterapi, håndkøbsmedicin, ridefysioterapi, kiropraktik, zoneterapi og CCSVI-behandling.

Kaptajn i eget liv

Undersøgelsen peger på, at mennesker med MS i de nordiske lande i vid udstrækning sammensætter deres egne behandlingsprogrammer. De kombinerer konventionelle og alternative behandlinger på forskellig vis med det primære formål at styrke kroppen og forebygge forværring af sygdommen. Undersøgelsen peger således på, at mange mennesker med MS er aktive medspillere i deres eget sygdomsforløb og i håndteringen af livet med kronisk sygdom.

Hvad gjorde vi?

Projekt Nordisk Kortlægning blev gennemført som et erhvervs-PhD-studie.

I 2010 gik de fem nordiske MS-forbund sammen om at lave en undersøgelse af hvilke behandlinger, mennesker med MS i de nordiske lande bruger, hvorfor de bruger dem, og hvilke erfaringer de har med at bruge dem.

Vi sammensatte en projektgruppe med deltagere fra alle fem nordiske lande, heriblandt tre neurologer. Et internetbaseret spørgeskema blev udviklet, og vi bad 7000 tilfældigt udvalgte mennesker med MS i de nordiske lande om at besvare det, heriblandt 3500 i Danmark. Lidt over halvdelen besvarede spørgeskemaet.

Sekretariatsmedarbejder i Scleroseforeningen Lasse Skovgaard gennemførte studiet i samarbejde med Københavns Universitet og Tromsø Universitet. Nedenfor kan du læse mere om undersøgelsens resultater – i form af både videnskabelige og populærvidenskabelige publikationer.

Læs mere

Videnskabelige artikler fra projektet

Use of Complementary and Alternative Medicine among People with Multiple Sclerosis in the Nordic Countries

Differences between users and non-users of complementary and alternative medicine among people with multiple sclerosis in Denmark: a comparison of descriptive characteristics

People with multiple sclerosis in Denmark who use complementary and alternative medicine – Do subgroups of patients differ?

Use of bodily sensations as a risk assessment tool: exploring people with Multiple Sclerosis’ views on risks of negative interactions between herbal medicine and conventional drug therapies

Exclusive Use of Alternative Medicine as a Positive Choice – A Qualitative Study of Treatment Assumptions Among People with Multiple Sclerosis in Denmark